2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
2
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
2
0
2
2
4
0
0
2
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
2
0
2
2
4
0
0
3
MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
2
0
2
2
4
0
0
4
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
2
0
2
2
4
0
0
5
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
2
0
2
2
4
0
0
6
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
2
0
2
2
4
0
0
7
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
2
0
2
2
4
0
0
9
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
2
0
2
2
4
0
1
0
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
2
0
2
2
4
1
2
5
PROJECTE INTEGRADOR I
2
0
2
2
4
0
0
8
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
2
0
2
2
4
1
0
2
LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
2
0
2
2
4
1
0
3
MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
2
0
2
2
4
1
0
4
MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
2
0
2
2
4
1
0
5
LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
2
0
2
2
4
1
0
6
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
2
0
2
2
4
1
0
7
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
2
0
2
2
4
1
0
8
ENGINYERIA TÈRMICA I
2
0
2
2
4
1
0
9
ENGINYERIA TÈRMICA II
2
0
2
2
4
1
1
2
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
2
0
2
2
4
1
2
6
PROJECTE INTEGRADOR II
2
0
2
2
4
1
0
1
DIRECCIÓ D'OPERACIONS
2
0
2
2
4
1
1
0
CALOR I FRED INDUSTRIAL
2
0
2
2
4
1
1
1
LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
2
0
2
2
4
1
1
3
HIDRÀULICA
2
0
2
2
4
1
1
4
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
2
0
2
2
4
1
1
5
LABORATORI D'HIDRÀULICA
2
0
2
2
4
1
1
6
TECNOLOGIA MECÀNICA
2
0
2
2
4
1
1
7
LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
2
0
2
2
4
1
1
8
TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
2
0
2
2
4
1
2
0
FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
2
0
2
2
4
1
2
1
FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
2
0
2
2
4
1
2
2
DISSENY DE MÀQUINES
2
0
2
2
4
1
2
7
PROJECTE INTEGRADOR III
2
0
2
2
4
1
1
9
CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
2
0
2
2
4
1
2
3
DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
2
0
2
2
4
1
2
4
LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
2
0
2
2
4
1
2
8
OFICINA TÈCNICA
2
0
2
2
4
1
2
9
ANGLÈS TÈCNIC
2
0
2
2
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
2
0
2
2
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
2
0
2
2
4
2
0
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
2
0
2
2
4
2
0
7
MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
2
0
2
2
4
2
0
8
MANTENIMENT INDUSTRIAL
2
0
2
2
4
2
0
9
DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
2
0
2
2
4
2
1
0
DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
2
0
2
2
4
2
1
1
TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
2
0
2
2
4
2
1
2
TOPOGRAFIA
2
0
2
2
4
2
1
3
CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
2
0
2
2
4
2
1
5
ENGINYERIA DE POLÍMERS
2
0
2
2
4
2
2
2
AUTOMÒBILS
2
0
2
2
4
2
2
4
SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
2
0
2
2
4
2
2
5
EINES PER EMPRENDRE
2
0
2
2
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
RA1Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224113/HIDRÀULICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224113/HIDRÀULICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224113/HIDRÀULICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224212/TOPOGRAFIA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224222/AUTOMÒBILS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224113/HIDRÀULICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224113/HIDRÀULICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224113/HIDRÀULICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Aplica els principis de la resistència de materials.
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224113/HIDRÀULICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224113/HIDRÀULICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224113/HIDRÀULICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224212/TOPOGRAFIA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224222/AUTOMÒBILS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224113/HIDRÀULICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224212/TOPOGRAFIA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224222/AUTOMÒBILS
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA16Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224113/HIDRÀULICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA17Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224113/HIDRÀULICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA18Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224113/HIDRÀULICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA19Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224113/HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA20Coneix els fonaments de l'electrònica.
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224113/HIDRÀULICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA21Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224113/HIDRÀULICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA22Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA23Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224113/HIDRÀULICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA24Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA25Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224113/HIDRÀULICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA26Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224113/HIDRÀULICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA27Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224113/HIDRÀULICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA28Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224113/HIDRÀULICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA29Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224113/HIDRÀULICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA30Aplica els conceptes i mètodes estructurals.
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224113/HIDRÀULICA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA30 - Aplica els conceptes i mètodes estructurals.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA31Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224113/HIDRÀULICA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224212/TOPOGRAFIA
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224222/AUTOMÒBILS
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA31 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA32Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224113/HIDRÀULICA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA32 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA33Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224113/HIDRÀULICA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA33 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Mecànic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA34Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224113/HIDRÀULICA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA34 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA35Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA35 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnológiques de la propia
especialitat.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA36Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224113/HIDRÀULICA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA36 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per realitzar el disseny d'un projecte.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA37Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224113/HIDRÀULICA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA37 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA38Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA38 - Aplica els mètodes de dibuix en sistema acotat.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA39Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224113/HIDRÀULICA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA39 - Aplica les tècniques d'anàlisi de vibracions.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA40Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224113/HIDRÀULICA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA40 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA41Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224113/HIDRÀULICA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA41 - Identifica el funcionament dels sistemes mecànics d'un automòbil.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA42Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224113/HIDRÀULICA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA42 - Avalua la influència de cada un dels sistemes sobre el comportament de l'automòbil.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA43Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224113/HIDRÀULICA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA43 - Coneix i gestiona els cicles termodinàmics aplicats a les diferents tecnologies de motors
endotèrmics.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA44Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224113/HIDRÀULICA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA44 - Compren la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels
materials.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Gestiona la creació de prototipus
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224212/TOPOGRAFIA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224222/AUTOMÒBILS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224212/TOPOGRAFIA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224222/AUTOMÒBILS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224212/TOPOGRAFIA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224222/AUTOMÒBILS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224113/HIDRÀULICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224212/TOPOGRAFIA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224222/AUTOMÒBILS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224113/HIDRÀULICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224113/HIDRÀULICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A1.3Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques (G7)
RA1Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224212/TOPOGRAFIA
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224222/AUTOMÒBILS
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Coneix i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Realitza l'anàlisi del cicle de vida
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224212/TOPOGRAFIA
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224222/AUTOMÒBILS
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Realitza l'anàlisi del cicle de vida

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224113/HIDRÀULICA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Avalúa les conseqüències ambientals i de sostenibilitat dels diferents projectes industrials.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Realitza avantprojectes de construccions industrials.
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224113/HIDRÀULICA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Realitza avantprojectes de construccions industrials.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224113/HIDRÀULICA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224113/HIDRÀULICA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224113/HIDRÀULICA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A1.4Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat (G8)
RA1Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224212/TOPOGRAFIA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224222/AUTOMÒBILS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4 Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224212/TOPOGRAFIA
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224222/AUTOMÒBILS
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions
equilibrades i plenes de sentit comú

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A1.5Projectar i gestionar el manteniment de les diferents instal•lacions industrials de
subministrament i climatització
RA1Projecta instal·lacions industrials de subministraments.
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Projecta instal·lacions industrials de subministraments.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Aplica les tècniques de manteniment d'equips estàtics.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Gestiona la funció de manteniment.
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Gestiona la funció de manteniment.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A1.6Projectar elements de màquines i estructures basant-se en els mètodes de càlcul, els materials,
la funcionalitat i els condicionants de fabricació
RA1Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224212/TOPOGRAFIA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224222/AUTOMÒBILS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224215/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224222/AUTOMÒBILS
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224224/SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224225/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224119/CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224123/DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224124/LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224128/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224129/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224207/MAQUINÀRIA I MANTENIMENT
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224208/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224209/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224210/DISSENY DE GRUPS MECÀNICS
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224211/TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224212/TOPOGRAFIA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224213/CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resist