2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20605101 DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 1Q
Obligatòria 3
20605105 GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ 1Q
Obligatòria 5
20605103 HIGIENE INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 6
20605104 MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ 1Q
Obligatòria 6
20605102 SEGURETAT EN EL TREBALL 1Q
Obligatòria 6
20605108 ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA 2Q
Obligatòria 3
20605107 ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 5
20605109 ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA 2Q
Obligatòria 3
20605106 ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL 2Q
Obligatòria 5
20605112 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 9
20605401 PRÀCTIQUES EXTERNES AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 9