2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
6
0
5
1
0
1
DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
2
0
6
0
5
1
0
2
SEGURETAT EN EL TREBALL
2
0
6
0
5
1
0
3
HIGIENE INDUSTRIAL
2
0
6
0
5
1
0
4
MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
2
0
6
0
5
1
0
5
GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
2
0
6
0
5
1
0
6
ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
2
0
6
0
5
1
0
7
ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
2
0
6
0
5
1
0
8
ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
2
0
6
0
5
1
0
9
ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
2
0
6
0
5
1
1
2
TREBALL DE FI DE MÀSTER
2
0
6
0
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
A1Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals
existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos
detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
RA1Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Compren l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a
Espanya.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix l'organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Coneix el dret del treball.
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix el dret del treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Enten els conceptes d'accident de treball i enfermetat professional.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Apren les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Apren les funcions del INSS i la TGSS.
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Apren les funcions del INSS i la TGSS.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix les responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Coneix quan es pot recórrer a la protecció individual i sap escollir l'adequada.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Realitza la investigació d'un accident i tracta l'anàlisi estadístic dels produïts.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Sap fer una anàlisi d'avaluació general del risc d'accident, per llocs de treball, considerant la
perspectiva de gènere i l'envelliment del personal.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Coneix què són i com planificar inspeccions de seguretat (controls de condicions i activitat)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Coneix l'efecte positiu que la seguretat industrial, la seguretat del producte i la gestió de la
qualitat, tenen sobre la prevenció.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Sap establir la senyalització de seguretat necessària en un entorn de treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Té en compte les actuacions a considerar en matèria de seguretat viària.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA16Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Tracta amb agilitat les exigències legals establertes en relació als llocs i espais de treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA17Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Coneix els ítems necessaris per a avaluar el risc en equips de treball (màquines, instal·lacions,
eines, etc.)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA18Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Sap com és i on està el risc elèctric i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA19Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Avalúa el risc de productes químics i residus perillosos, des del punt de vista de la seguretat en
el treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA20Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Identifica el risc d'incendi i estableix la seva prevenció i les instal·lacions contra-incendis
necessàries.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA21Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Analitza i avalua els riscos d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA22Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Defineix els conceptes bàsics de la Higiene Industrial.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA23Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció, especialment en
el camp de la Higiene Industrial.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA24Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Identifica els agents contaminants en l'ambient laboral que poden provocar una enfermetat, i avalua
el seu risc.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA25Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Coneix els equips que s'utilizen per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les
metodologies de medició i quantificació.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA26Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA26 - Coneix els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les
avaluacions.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA27Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA27 - Coneix els mètodes de control del risc: Mitjans de Protecció col·lectiva i individual i planifica
les mesures preventives corresponents.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA28Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA28 - Identifica els factors de naturalesa psicosocial, els avalua, coneix les seves conseqüències, i
les formes d'intervenció.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA29Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA29 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA30Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA30 - Realitza anàlisis i avaluació de riscos d'aparells de pressió e instal·lacions receptores de
gasos combustibles.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA31Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA31 - Analitza i avalua els riscos d'accidents per sectors específics i accidents en itineraris i fora
del treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA32Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA32 - Gestiona les activitats relacionades amb el transport de mercaderies perilloses de forma segura.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA33Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.

    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA33 - Coneix el tractament de l'emmagatzematge de matèries, productes petrolífers i GLP de forma segura.


20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA34Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA34 - Treballa amb seguretat al laboratori, així com en el maneig de Productes químics i residus
perillosos.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA35Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA35 - Realitza inspeccions i observacions de seguretat per establir quines són les necessàries i el grau
de rigurositat.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA36Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA36 - Coneix la normativa contra-incendis tant d'instal·lacions fixes com mòbils.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA37Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA37 - Coneix les metodologies específiques d'avaluació dels riscos.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA38Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA38 - Identifica els riscos en equips de treball amb l'establiment de mesures correctores d'acord amb el
nivell de risc.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA39Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA39 - Tracta els riscos específics en instal·lacions elèctriques (tant en línees com en equips).

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA40Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA40 - Tracta els riscos del treball en alçada, tècniques i elements auxiliars per al treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA41Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA41 - Aplica els procediments per a la realització de presa de mostres, medicions i tractament de dades
de contaminants químics, biológics i físics.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA42Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA42 - Avalua l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les que està
exposat el treballador.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA43Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA43 - Aplica mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA44Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA44 - Coneix l'aplicació dels continguts impartits en sectors industrials i de serveis específics.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA45Avalua el comfort/discomfort ambiental.
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA45 - Avalua el comfort/discomfort ambiental.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA46Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA46 - Coneix les metodologies i procediments per a realitzar l'avaluació dels factors psicosocials en el
treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA47Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA47 - Aplica els coneixements apresos amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos laborals en
contexts i escenaris de treball concrets.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA48Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA48 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques i transversals.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA49Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA49 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.


20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA50Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA50 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentement utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA51Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA51 - Realitza, presenta i defen, un exercici original, davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals de naturalesa professional en el que es
sintetitzin i integrin les competències adquirides al màster.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA52Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA52 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen el màster e integra els coneixements i
habilitats adquirides.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
A2Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i
impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels
treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
RA1Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix com ha de ser un pla d'emergència i autoprotecció.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Defineix els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la
prevenció de riscos laborals.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Elabora plans de formació i gestió de la prevenció de riscos laborals de l'empresa.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix els efectes de l'estrès, burnout, violència ocupacional i altres problemes d'índole
psicosocial en el treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integra i adequa els coneixements teòrics apresos amb l 'objectiu de identificar necessitats
formatives i elaborar continguts específics.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
A3Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per
a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa.
RA1Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planifica i realitza actuacions de promoció i vigilància de la salut en l'empresa.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica i analitza diferents sistemes de gestió a l'empresa aplicats a la prevenció de riscos
laborals i altres disciplines complementàries.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Elabora procediments específics de seguretat adequats als riscos existents.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Implementa en les accions preventives l'importància d'aplicar manteniment preventiu a l'empresa.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Realitza dissenys integrals del lloc de treball.
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Realitza dissenys integrals del lloc de treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix els sistemes d'organitzar de forma saludable psicosocialment el treball a les empreses e
institucions.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa un programa de
planificació de l'acció preventiva adaptada a les necessitats identificades i al sistema de
gestió preventiva.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix la legislació que aplica al projecte i sap on buscar-la.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Interpreta normes, procedimients, protocols, estàndars, manuals i els aplica en casos pràctics.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
A4Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels
treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la
creació d'entorns saludables.
RA1Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Té el coneixement dels conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els orígens del risc dins del context de l'entorn laboral i l'enfocament d'empresa
saludable.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identifica els factors de naturalesa ergonòmica, els avalua, coneix els seus conseqüències, i les
formes de intervenció.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Avalua la carrega física del treball.
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Avalua la carrega física del treball.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Implementa un procés de informació i comunicació efectives a l'empresa sobre la prevenció de los
riscos psicosocials.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Integra i fomenta conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables amb una visió i aplicació
pràctica.

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
RA1Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte. (Procés)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria/Informe)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinaris.
RA1Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comunica i actua amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofitar en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
RA1Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional. (Actitud professional)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics. (Itineraris)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a
professional
RA1Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant. (Igualtat)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605101/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605102/SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605103/HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605104/MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605105/GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605106/ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605107/ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605108/ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605109/ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605112/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

20605401/PRÀCTIQUES EXTERNES