2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20705102 CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AN
Obligatòria 5
20705101 DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS AN
Obligatòria 5
20705104 ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT AN
Obligatòria 3
20705103 NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA AN
Obligatòria 5
20705105 SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS AN
Obligatòria 3
20705301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN conv. única
Treball fi de màster 24
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20705203 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 1Q
Optativa 6
20705209 DISSENY EXPERIMENTAL AN
Optativa 3
20705204 INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL AN
Optativa 6
20705208 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ AN
Optativa 3
20705216 MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS AN
Optativa 4.5
20705218 NANOBIOTECNOLOGIA AN
Optativa 4.5
20705217 NANOCATÀLISI AN
Optativa 4.5
20705206 NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT AN
Optativa 4.5
20705201 QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR AN
Optativa 4.5
20705221 QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ AN
Optativa 3
20705214 SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ AN
Optativa 3
20705207 PROCESSOS EN SALA BLANCA AN conv. única
Optativa 3