2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia/ Energy Conversion...(2019)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20755103 DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS 1Q
Obligatòria 4.5
20755104 ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA 1Q
Obligatòria 4.5
20755109 TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES 1Q
Obligatòria 4.5
20755102 CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS 2Q
Obligatòria 3
20755106 POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA 2Q
Obligatòria 4.5
20755107 TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA 2Q
Obligatòria 4.5
20755101 ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I AN
Obligatòria 4.5
20755301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 18
20755110 MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA 1Q conv. única
Obligatòria 3
20755108 LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA 2Q conv. única
Obligatòria 4.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20755201 CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS 1Q
Optativa 4.5
20755205 SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS 2Q
Optativa 4.5