2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
7
5
5
1
0
1
ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
2
0
7
5
5
1
0
2
CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
2
0
7
5
5
1
0
3
DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
2
0
7
5
5
1
0
4
ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
2
0
7
5
5
1
0
6
POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
2
0
7
5
5
1
0
7
TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
2
0
7
5
5
1
0
8
LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
2
0
7
5
5
1
0
9
TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
2
0
7
5
5
1
1
0
MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
2
0
7
5
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
2
0
7
5
5
2
0
1
CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
2
0
7
5
5
2
0
5
SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CE1Determinar les prestacions de les tecnologies i els sistemes de conversió d'energia a partir de
dades experimentals de propietats de fluids i variables d'operació.
RA1Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Defineix les diferents propietats volumètriques, tèrmiques i de transport de fluids.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Coneix bases de dades i eines per al càlcul i modelització de propietats termofísiques de fluids.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Estima propietats termodinàmiques i de transport de fluids.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Calcula propietats volumètriques de fluids aplicant el principi d'estats corresponents i / o
equacions d'estat.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA5Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Soluciona problemes d'equilibri de fases de sistemes multicomponents.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA6Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Aplica regles de mescla i de combinació per a mescles de fluids.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA7Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA7 - Estima la incertesa de mesura de propietats termodinàmiques i de transport aplicant la llei de
propagació d'incertesa.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA8Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA8 - Coneix diferents dispositius experimentals de mesura de propietats termodinàmiques i de transport
de fluids, i el seu funcionament.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA9Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA9 - Analitza i presenta dades experimentals obtinguts en laboratori.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA10Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA10 - Determina les prestacions de tecnologies i sistemes de conversió energètica a partir de dades
experimentals.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA11Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA11 - Comprèn estratègies de control en tecnologies i sistemes de conversió energètica.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA12Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA12 - Coneix els fonaments dels conceptes termodinàmics en l'enginyeria.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA13Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA13 - Coneix els nous refrigerants apropiats per als cicles de compressió de vapor en funció de les
seves propietats termodinàmiques i el seu impacte mediambiental.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA14Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA14 - Empra eines per al modelatge termodinàmic i les propietats dels fluids per refredadores i bombes de
calor d'absorció.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA15Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA15 - Calcula les propietats termodinàmiques de mescles de treball per a sistemes d'absorció.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CE2Conèixer, modelar i seleccionar les tecnologies de conversió energètica i d'energies renovables
més adequades per a una determinada aplicació.
RA1Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix les diferents tecnologies dels sistemes solars tèrmics, dels sistemes solars fotovoltaics,
sistemes eòlics i de la biomassa.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars tèrmiques en funció de la demanda tèrmica i de la
radiació solar disponible.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenya i dimensiona instal·lacions solars fotovoltaiques per a instal·lacions connectades a
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenya i dimensiona instal·lacions d'energia eòlica per a instal·lacions connectades a la
xarxa, instal·lacions autònomes i instal·lacions d'autoconsum.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA5Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb calderes de biomassa per a la producció d'ACS i
calefacció.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA6Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Dissenya i dimensiona instal·lacions amb bombes de calor que utilitzin l'aerotèrmia i la
geotèrmia.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA7Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA7 - Aplica anàlisi d'energia i d'exergia en processos d'enginyeria.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA8Analitza cicles de potència de gas i de vapor.
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA8 - Analitza cicles de potència de gas i de vapor.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA9Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA9 - Analitza cicles orgànics de Rankine i cicles combinats.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA10Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA10 - Coneix els fonaments dels cicles de refrigeració i de les bombes de calor.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA11Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA11 - Descriu i analitza els cicles de refrigeració per compressió i les bombes de calor amb
refrigerants zeotrópicos i CO2.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA12Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA12 - Coneix les diferents tecnologies de bombes de calor tèrmiques i sistemes de refrigeració.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA13Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA13 - Calcula les prestacions de refredadores i bombes de calor d'absorció.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA14Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA14 - Identifica diferents tipologies de cicles de bombes de calor i refredadores d'absorció.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA15Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA15 - Coneix els principals components de refredadores, bombes de calor i cicles de producció de
potència d'absorció.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA16Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA16 - Coneix quines són i les característiques tècniques principals de les tecnologies que es poden
emprar com a blocs bàsics en els sistemes de poligeneració.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA17Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA17 - Coneix i calcula sistemes de recuperació de calor fonamentalment de gasos d'escapament per a la
generació de vapor o accionament de sistemes tèrmics.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA18Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA18 - Desenvolupa models dinàmics de tecnologies i sistemes de conversió d'energia mitjançant l'ús de
l'eina informàtica TRNSYS.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA19Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA19 - Coneix els problemes associats a la producció d'energia elèctrica amb tecnologies renovables per a
la seva connexió a xarxes d'energia elèctrica.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CE3Dissenyar i integrar les tecnologies de conversió d'energia tèrmica en sistemes energètics
eficients i de baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant eines informàtiques
específiques.
RA1Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Identifica raonadament el sistema o sistemes de climatització més adequats per a una aplicació
concreta.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Identifica errors comuns en el disseny dels sistemes de climatització.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Defineix els modes d'operació d'un sistema de climatització en funció de les condicions exteriors
i de la demanda de l'edifici.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Modela els processos psicromètrics elementals que tenen lloc en els components d'un cicle de
tractament d'aire.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA5Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Resol numèricament qualsevol cicle de tractament d'aire.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA6Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Proposa mesures d'estalvi energètic aplicables a un sistema de climatització donat, i quantifica
la relació cost / benefici de les mesures.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA7Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA7 - Aprèn els conceptes bàsics d'energia primària, energia final, conversió d'energia i eficiència
energètica.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA8Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA8 - Coneix els conceptes, característiques tècniques i els avantatges i inconvenients de la producció
separada d'energia, cogeneració, trigeneració i poligeneració o multigeneració d'energia.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA9Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA9 - Maneja els conceptes de sistemes descentralitzats o distribuïts d'energia i de xarxes de districte
de calor i fred.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA10Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA10 - Calcula l'estalvi d'energia primària, les emissions de CO2 i els indicadors econòmics en
instal·lacions de cogeneració, trigeneració i poligeneració pel que fa a sistemes de referència
que és capaç d'identificar.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA11Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA11 - Dimensiona i compara configuracions alternatives per al subministrament d'electricitat, calor i fred
a un usuari industrial o per a edificis en base a indicadors energètics, ambientals i econòmics
tenint en compte el seu perfil de demanda energètica específic.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA12Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA12 - Coneix i calcula sistemes d'acumulació de calor i fred per a sistemes de poligeneració.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA13Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA13 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració d'energia basats en combustibles d'origen orgànic com
el biogàs i la gasificació de biomassa.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA14Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA14 - Coneix i calcula sistemes de poligeneració entre els productes finals es troba la producció
d'aigua dessalada utilitzant per a la seva obtenció energia mecànica i tèrmica.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA15Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA15 - Obté, mitjançant simulacions dinàmiques, les prestacions estacionals de sistemes de conversió
d'energia.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA16Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA16 - Analitza detalladament els resultats de simulacions dinàmiques per trobar possibles errors de
modelatge i simulació.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA17Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA17 - Coneix les possibilitats d'integració d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica en xarxes elèctriques.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA18Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA18 - Analitza configuracions d'integració de tecnologies de producció d'energia elèctrica renovable
incloent emmagatzematge, conversió i ús.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CE4Modelar i analitzar la demanda energètica en edificis mitjançant eines informàtiques
específiques per a la integració de sistemes eficients de conversió d'energia i d'energies
RA1Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Modela el comportament tèrmic i de demanda energètica dels edificis utilitzant programari
específic per a això.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Calcula les càrregues tèrmiques anuals dels edificis.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Dimensiona els sistemes de climatització que requereixen els edificis per satisfer la demanda
tèrmica.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Realitza anàlisi paramètrics de les diferents variables de l'edifici per estudiar el seu efecte en
la demanda energètica, en els costos i en el comportament mediambiental.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA5Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Optimitza la demanda energètica de l'edifici, els costos i el comportament mediambiental les
diferents variables de l'edifici com la seva geometria, orientació i composició de l'envolupant.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA6Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Identifica en quins casos és útil l'ús d'eines de simulació dinàmica per caracteritzar els
sistemes de conversió d'energia.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA7Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA7 - Dissenya i aplica models per a la integració d'energies renovables per a producció d'energia
elèctrica emprant eines de càlcul.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CE5Elaborar projectes de R + D + I i de transferència, en particular en l'àmbit de el desenvolupament
sostenible i utilitzar eines habituals per a la recerca d'informació, tractament de dades,
viabilitat econòmica i comunicació.
RA1Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Utilitza bases de dades i fonts d'informació tant globals com de la Universitat en el camp
científic i tècnic.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Mostra les habilitats bàsiques per escriure articles científics.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Expressa correctament resultats numèrics i analitza les fonts d'incertesa.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA5Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix les principals convocatòries de projectes de recerca nacionals i internacionals i adquirir
habilitats bàsiques per desenvolupar propostes a convocatòries.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA6Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Interpreta els Objectius de Desenvolupament sostenible.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA7Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA7 - Selecciona l'opció de protecció intel·lectual més adequada.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA8Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA8 - Demostra les habilitats bàsiques per a realitzar presentacions científiques i tècniques.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CE6Desenvolupar un treball exhaustiu en l'àmbit dels sistemes i tecnologies de conversió energètica
i defensar públicament.
RA1Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Mitjançant l'elaboració del treball final, i la seva posterior defensa davant d'un tribunal
universitari, el Treball Fi de Màster serà un exercici d'integració dels continguts formatius
rebuts durant el Màster i aplicarà el conjunt de competències adquirides pels estudiants.

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
RA1Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte (procés).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Genera un document científic en estructura i continguts (memòria o informe).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM) (defensa).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic (ser digital).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement (cercar).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
(organitzar).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta (crear).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA5Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement (compartir).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinaris.
RA1Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa (comprensió).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional (anàlisi).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema (creativitat).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada (innovació).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA5Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores (avaluació).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix l’objectiu de l’equip i identifica el seu rol en contextos complexos (context).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
(comunicació).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip
(compromís).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
(col·laboració).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques (qualitat).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes (eficàcia).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral (comunicació no verbal i ús de la veu).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA5Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes (construcció del discurs).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA6Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori (eficàcia).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
RA1Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional (autoconeixement).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Desenvolupa una actitud professional (actitud professional).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat (entorn).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics (itineraris).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a
professional.
RA1Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant (Igualtat).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA2Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional (Medi ambient).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA3Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
(Responsabilitat social com a ciutadans).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS
 RA4Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755101/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755102/CARACTERITZACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755103/DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755104/ENGINYERIA TERMODINÀMICA AVANÇADA
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755106/POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755107/TECNOLOGIES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA TÈRMICA
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755108/LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755109/TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755110/MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755201/CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional (Ètica).

20755205/SISTEMES ELÈCTRICS RENOVABLES EN XARXES INTEL·LIGENTS