2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Doble tit. grau en Eng. Química i en Tècniques de Bioprocessos Alim. (2019)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20904001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20904003 FÍSICA 1Q
2Q
Formació bàsica 6
20904008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20904002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
20904110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
20904004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20904009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
20904116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS AN
Obligatòria 9
20904005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20904125 FENÒMENS DE TRANSPORT 1Q
Obligatòria 6
20904006 MATEMÀTIQUES II 1Q
Formació bàsica 6
20904114 TERMODINÀMICA 1Q
Obligatòria 6
20904010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Formació bàsica 6
20904103 ELECTROTÈCNIA 2Q
Obligatòria 6
20904011 FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
20904007 MATEMÀTIQUES III 2Q
Formació bàsica 6
20904124 CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS AN
Obligatòria 9
20904117 PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS AN
Obligatòria 9
20904119 LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS AN conv. única
Obligatòria 3
20904120 LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES AN conv. única
Obligatòria 3
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20904108 CIÈNCIA DE MATERIALS 1Q
Obligatòria 3
20904105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20904113 SEGURETAT INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20904115 TERMODINÀMICA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 4
20904112 DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR 2Q
Obligatòria 5
20904101 GESTIÓ DE PROJECTES 2Q
Obligatòria 3
20904109 RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 3
20904122 DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ AN
Obligatòria 9
20904118 SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS AN
Obligatòria 9
20904111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT AN
Obligatòria 6
20904121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20904107 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS 1Q
Obligatòria 6
20904126 ENGINYERIA DE BIOSISTEMES 1Q
Obligatòria 6
20904102 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
20904127 CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ 2Q
Obligatòria 6
20904131 ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS 2Q
Obligatòria 3
20904129 FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 2Q
Obligatòria 6
20904135 MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS 2Q
Obligatòria 3
20904128 FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS AN
Obligatòria 9
20904130 QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS AN
Obligatòria 9
20904133 SISTEMES DE QUALITAT EN BIOPROCESSOS AN
Obligatòria 6
20904401 PRÀCTIQUES EXTERNES (G.EQ) 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20904134 BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 1Q
Obligatòria 3
20904104 ELECTRÒNICA 1Q
Obligatòria 3
20904132 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
20904106 MÀQUINES I MECANISMES 1Q
Obligatòria 3
20904302 TREBALL DE FI DE GRAU (G.EQ) 2Q
Treball fi de grau 12
20904301 TREBALL DE FI DE GRAU (G.TBA) 2Q
Treball fi de grau 9