2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Doble tit. grau en Eng. Química i en Tècniques de Bioprocessos Alim. (2019)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:


FIGURES:


FUNCIONS I TASQUES: