2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Doble tit. grau en Eng. Química i en Tècniques de Bioprocessos Alim. (2019)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  GEQ https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=20&ensenyament=2020&consulta=competencies
  GTBA https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=20&ensenyament=2024&consulta=competencies
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears