2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursCinquè Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
9
0
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA
2
0
9
0
4
0
0
2
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
9
0
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
9
0
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
9
0
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
9
0
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
9
0
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
9
0
4
1
1
0
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
2
0
9
0
4
1
1
6
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
9
0
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES II
2
0
9
0
4
0
0
7
MATEMÀTIQUES III
2
0
9
0
4
0
1
0
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
2
0
9
0
4
0
1
1
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
2
0
9
0
4
1
0
3
ELECTROTÈCNIA
2
0
9
0
4
1
1
4
TERMODINÀMICA
2
0
9
0
4
1
1
7
PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
2
0
9
0
4
1
1
9
LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
2
0
9
0
4
1
2
0
LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
2
0
9
0
4
1
2
4
CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
2
0
9
0
4
1
2
5
FENÒMENS DE TRANSPORT
2
0
9
0
4
1
0
1
GESTIÓ DE PROJECTES
2
0
9
0
4
1
0
5
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
2
0
9
0
4
1
0
8
CIÈNCIA DE MATERIALS
2
0
9
0
4
1
0
9
RESISTÈNCIA DE MATERIALS
2
0
9
0
4
1
1
1
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
2
0
9
0
4
1
1
2
DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
2
0
9
0
4
1
1
3
SEGURETAT INDUSTRIAL
2
0
9
0
4
1
1
5
TERMODINÀMICA TÈCNICA
2
0
9
0
4
1
1
8
SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
2
0
9
0
4
1
2
1
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
2
0
9
0
4
1
2
2
DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
2
0
9
0
4
1
0
2
OFICINA TÈCNICA
2
0
9
0
4
1
0
7
DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
2
0
9
0
4
1
2
6
ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
2
0
9
0
4
1
2
7
CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
2
0
9
0
4
1
2
8
FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
2
0
9
0
4
1
2
9
FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
2
0
9
0
4
1
3
0
QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
2
0
9
0
4
1
3
1
ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
2
0
9
0
4
1
3
3
SISTEMES DE QUALITAT EN BIOPROCESSOS
2
0
9
0
4
1
3
5
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
2
0
9
0
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES (G.EQ)
2
0
9
0
4
1
0
4
ELECTRÒNICA
2
0
9
0
4
1
0
6
MÀQUINES I MECANISMES
2
0
9
0
4
1
3
2
GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
2
0
9
0
4
1
3
4
BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
2
0
9
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU (G.TBA)
2
0
9
0
4
3
0
2
TREBALL DE FI DE GRAU (G.EQ)