2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  INTRODUCTION TO SEPARATING REACTORS
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura INTRODUCTION TO SEPARATING REACTORS Codi 205141235
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
FONT CAPAFONS, JOSÉ
Adreça electrònica jose.font@urv.cat
Professors/es
FONT CAPAFONS, JOSÉ
Web
Informació rellevant Introduction & Principles of Separating Reactors.