2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
205141101 ENGINYERIA DE PROCESSOS Only annual
Compulsory 4
205141102 REENGINYERIA DE PROCESSOS Only annual
Compulsory 4
205141103 ECOLOGIA Only annual
Compulsory 3
205141104 DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS Only annual
Compulsory 4
205141106 GEOLOGIA I EDAFOLOGIA Only annual
Compulsory 3
205141107 INTRODUCCIÓ A LES ENERGIES RENOVABLES Only annual
Compulsory 6
205141112 METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA Only annual
Compulsory 3
205141105 ENGINYERIA D'OBRES Only annual
Compulsory 5
205141109 LABORATORI D'ENGINYERIA AMBIENTAL Only annual
Compulsory 4
205141108 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Only annual
Compulsory 3
205141110 HIDROLOGIA Only annual
Compulsory 3
205141111 CONTROL I RECUPERACIÓ DE SÒLS Only annual
Compulsory 3
205141113 TRACTAMENT DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Only annual
Compulsory 3
205141120 CONTROL I MONITORITZACIÓ DEL MEDI AMBIENT Only annual
Compulsory 6
205141121 DRET AMBIENTAL Only annual
Compulsory 3
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
205141114 CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES Only annual
Compulsory 3
205141116 PROJECTES Only annual
Compulsory 5
205141118 GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS Only annual
Compulsory 4
205141119 GESTIÓ AMBIENTAL II Only annual
Compulsory 4
205141117 TRACTAMENT D'AIGÜES Only annual
Compulsory 4
205141115 GESTIÓ AMBIENTAL I Only annual
Compulsory 4
205141126 TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 15
205141125 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ Only annual
Compulsory 15
205141123 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE L'ENERGIA Only annual
Compulsory 3
205141122 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA Only annual
Compulsory 15
205141124 TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 15
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
205141208 TERMODINÀMICA DE PROCESSOS Only annual
Optional 3
205141207 ANÀLISI DE DADES ALEATÒRIES AMB MATLAB Only annual
Optional 3
205141210 TERMODINÀMICA AVANÇADA Only annual
Optional 3
205141228 ENERGIES RENOVABLES Only annual
Optional 3
205141212 SEPARACIÓ DE MEMBRANES Only annual
Optional 3
205141209 TEMES D'ENGINYERIA DE PROCESSOS Only annual
Optional 3
205141230 FONAMENTS I APLICACIONS DE L'ADSORCIÓ Only annual
Optional 3
205141241 TEMES DE NANOBIOTECNOLOGIA Only annual
Optional 3
205141222 FENÒMENS DE TRANSPORT Only annual
Optional 3
205141218 GESTIÓ DE PROJECTES EN EQUIP Only annual
Optional 3
205141225 CATÀLISI APLICADA Only annual
Optional 3
205141216 ENGINYERIA D'ALIMENTS Only annual
Optional 3
205141227 ENGINYERIA MEDIAMBIENTAL Only annual
Optional 3
205141217 CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS I SUPERFÍCIES Only annual
Optional 3
205141220 ENGINYERIA DE REACTORS Only annual
Optional 3
205141215 TRANSMISSIÓ TÈRMICA PER CONVECCIÓ Only annual
Optional 3
205141226 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I EFECTIVITAT EN L'ENSENYAMENT DE CIÈNCIES I ENGINYERIA Only annual
Optional 3
205141223 ENGINYERIA ENERGÈTICA Only annual
Optional 3
205141235 INTRODUCCIÓ ALS REACTORS SEPARADORS Only annual
Optional 3
205141232 CIÈNCIA DE POLÍMERS Only annual
Optional 3
205141237 PREPARACIÓ DE CATALITZADORS HETEROGENIS Only annual
Optional 3
205141238 REOLOGIA Only annual
Optional 3
205141240 ESTRATÈGIES I EINES PER AL CONSUM I LA PRODUCCIÓ SOSTENIBLES Only annual
Optional 3
205141224 MÈTODES NUMÈRICS Only annual
Optional 3
205141211 SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS I Only annual
Optional 3
205141205 TERRITORI I SOCIETAT Only annual
Optional 3
205141201 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA Only annual
Optional 3
205141202 MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS Only annual
Optional 3
205141203 MECÀNICA DE FLUIDS Only annual
Optional 3
205141233 DISSENY EXPERIMENTAL Only annual
Optional 3
205141244 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Only annual
Optional 3