2016_17
Guía docente 
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología
A A 
castellano 
 

Oficina de Suport al Deganat

OFICINA DE SUPORT AL DEGANAT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

L'Oficina de Suport al Deganat es troba ubicada a l’entrada de la Facultat (a l’esquerra del vestíbul)

Horari d’atenció al públic

Telèfon: 977 55 80 54

Tècnica de l'Oficina de Suport al Deganat:

Rosa Garcia i Gonzàlvez

Administratives:

L'OSD-FCEP és la unitat que s'encarrega de la gestió dels espais de la facultat. Per sol·licitar una reserva cal adreçar-se a

reserves.fcep@urv.cat

Tècnica de Suport a la Qualitat Docent

Irene Cañaveras

Telèfon: 977 29 94 69