2022_23
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Currículum Nuclear
1r Cicle
Màsters

La Universitat Rovira i Virgili va impulsar la creació del currículum nuclear per als alumnes de la Universitat amb l’objectiu de completar la seva formació en determinats àmbits transversals (els idiomes, el coneixement de les noves tecnologies de la informació, l’expressió oral i escrita, etc.) necessaris per enfrontar-se al món professional.

Actualització del model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015), i les  competències nuclears s'han integrat dins la nova definició de Competències Transversals (CT).