2011_12
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 

Benvinguda

Els estudis de Lletres a Tarragona es remunten al segle XVI, quan, per iniciativa del cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta es constituí una universitat a la nostra ciutat amb ensenyaments de gramàtica, arts i teologia. Després de la Guerra de Successió, es mantingué encara l’Estudi Literari, que depenia de la nova Universitat de Cervera, fins a mitjans del segle XIX; i, des de finals del segle XIX fins als anys trenta del segle XX, la Universitat Eclesiàstica de Tarragona va impartir títols d’ensenyament superior en Filosofia, Teologia i Dret Canònic.

Una llarga tradició que es va reemprendre a partir del curs del 1971-1972, amb la implantació a la nostra ciutat d’aules de la Universitat de Barcelona. Un procés que va culminar el 1983 amb la creació per Decret de les Cortes Espanyoles de les Facultats de Lletres i de Ciències Químiques, nucli inicial de l’actual Universitat Rovira i Virgili, creada per la Generalitat de Catalunya el desembre de 1992.

La Facultat de Lletres és un centre divers i dinàmic on, el curs 2011-12, s’impartiran 7 titulacions de primer i segon cicle, 2 titulacions de segon cicle, 8 graus i 16 màsters oficials.

El dinamisme de la Facultat de Lletres, la nostra voluntat i vocació d’incidència i implicació amb la societat que ens envolta, es tradueix en la realització de nombroses activitats de tot tipus (congressos, seminaris, jornades, activitats d’extensió universitària) organitzades per la mateixa Facultat, pels diferents departaments i pels propis estudiants i que contribueixen a la difusió i a la dinamització cultural de les comarques meridionals de Catalunya. Al mateix temps, la col·laboració amb les institucions i entitats dels nostre entorn  és constant. És, també, una Facultat oberta a tot el món com ho palesen els convenis Erasmus, els convenis amb universitats americanes i els convenis amb tres Universitats de la República Popular Xina (Dalian, Nanjing i Sichuan) concretats en l'organització, a través de la FURV, d'un curs de Llengua i Cultura Hispàniques.

La Facultat de Lletres està plenament compromesa amb la renovació docent que exigeix la societat, com ho palesa la participació en projectes d’innovació docent que han merescut el Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent 2007, i amb el procés d’incorporació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. També està compromesa amb el  nostre entorn i reiterem el nostre compromís de contribuir a la millor preparació dels estudiants universitaris, a la dinamització cultural del nostre entorn i a la configuració d’una societat més justa, plural i tolerant.