2017_18
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Benvinguda

Els estudis de lletres a Tarragona es remunten al segle XVI, quan, per iniciativa del cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta, es constituí una universitat amb ensenyaments de gramàtica, arts i teologia. Després de la Guerra de Successió es mantingué encara l’Estudi Literari, que depenia de la nova Universitat de Cervera, fins a mitjans del segle XIX; des de finals del segle XIX fins als anys trenta del segle XX, la Universitat Eclesiàstica de Tarragona va impartir títols d’ensenyament superior relacionats amb la filosofia, la teologia i el dret canònic.

Una llarga tradició que es va reprendre a partir del curs 1971-72 amb la implantació a la nostra ciutat d’aules de la Universitat de Barcelona. Un procés que va culminar el 1983 amb la creació, per Decret de les Corts Espanyoles, de les Facultats de Lletres i de Ciències Químiques, nucli inicial de l’actual Universitat Rovira i Virgili, creada per la Generalitat de Catalunya el desembre de 1992.

La Facultat de Lletres és un centre divers i dinàmic on, el curs 2017-18, s’impartiran 9 graus, 11 màsters oficials i 1 màster Erasmus Mundus.

El dinamisme de la Facultat de Lletres i la nostra voluntat i vocació d’incidència i implicació amb la societat que ens envolta es tradueix en la realització de nombroses activitats de tot tipus (congressos, seminaris, jornades, activitats d’extensió universitària) organitzades per la mateixa facultat, pels diferents departaments i pels propis estudiants contribuint a la difusió i la dinamització cultural de les comarques meridionals de Catalunya. Al mateix temps, la col·laboració amb les institucions i entitats del nostre entorn és constant. És, també, una facultat oberta a tot el món: ho palesen els convenis Erasmus, els convenis amb universitats americanes i els convenis amb diferents universitats de la República Popular de la Xina.

El compromís de la Facultat de Lletres per la innovació i la millora de la qualitat docent ha suposat que grups i professors hagin estat distingits amb guardons que representen un incentiu a l’esforç i els èxits aconseguits:

- Menció distintiva International Master’s Programme (IMP) 2014, de l’AGAUR, al màster Erasmus Mundus d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, per a programes de màster oficials i propis que són impartits a Catalunya. Reconeix la dimensió internacional i la qualificació del professorat, i facilita la consolidació i la promoció als estudiants prospectius tant locals com estrangers i de la comunitat universitària internacional en general.

- Premi del Consell Social de la URV 2013 al projecte “L’ús del Whatsapp per augmentar la motivació en la lectura de textos en anglès”, de l’equip coordinat per la professora Mar Gutiérrez-Colón.

- Premi Jaume Vicens Vives 2011 atorgat per la Generalitat de Catalunya al Programa formatiu per a estudiants xinesos a la URV, coordinat per les professores Sara Pujol, Maria Herrera i Esther Forgas.

- Premi del Consell Social de la URV 2011 al Programa formatiu per a estudiants xinesos a la URV, coordinat per les professores Sara Pujol, Maria Herrera i Esther Forgas.

- Premi del Consell Social de la URV 2011 a la qualitat docent a l’estudi “Disseny i experimentació metodològica d’activitats d’aprenentatge i serveis aplicats a estudiants de Periodisme de la URV”, presentada per Antoni Pérez-Portabella.

El curs 2014-15, el mes d'octubre de 2014, es va rebre la visita d’AQU Catalunya per acreditar les següents titulacions impartides al centre en l'àmbit de la Història: el grau d’Història, el grau d’Història de l’Art, el màster d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i el màster Erasmus Mundus d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana. Com a resultat d’aquest procés, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, va lliurar els primers certificats d’acreditació de les titulacions universitàries catalanes, entre ells els de les titulacions esmentades, destacant que el màster Erasmus Mundus d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana va obtenir la màxima qualificació, l’acreditació d’excel·lència.

Durant el curs 2015-16, el mes d'abril de 2016, s'ha rebut la visita d’AQU Catalunya per acreditar les titulacions impartides al centre en l'àmbit de la Comunicació. Són les següents: el grau de Comunicació Audiovisual, el grau de Periodisme, el grau de Publicitat i Relacions Públiques i el màster de Comunicació Estratègica en la Societat del Risc. Totes les titulacions esmentades van rebre els informes d'acreditat per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya.

El mes de gener de 2017, dins del curs 2016-17, AQU Catalunya ha visitat la FLL per acreditar les següents titulacions impartides al centre: el grau de Llengua i Literatura Catalanes, el grau de Llengua i Literatura Hispàniques, el grau d'Anglès, el màster d'Arqueologia Clàssica i el màster d'Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha acreditat aquestes titulacions.

Per una altra banda, segons els resultats presentats el mes de juny de 2017, referents a l'edició 2017 de l'U-Ranking, la majoria dels graus oferts pel nostre centre són referents i es destaquen com els millor puntuats dins dels seus àmbits. Les puntuacions obtingudes en cadascuna de les titulacions a partir dels indicadors que s'han utilitzat pel càlcul del rànquing han permès identificar les universitats millor valorades en els diferents graus que s'ofereixen. En la branca d'Arts i Humanitats, la URV és la primera en els graus de Llengua i Literatura Hispàniques, Anglès, Història, Història de l'Art i Antropologia i Evolució Humana. Així mateix, dins de la mateixa branca, el grau de Llengua i Literatura Catalanes de la URV ha quedat situat en segona posició d'entre els graus de l'àmbit oferts en les universitats d'estudi.

Des d’aquesta facultat reiterem la nostra voluntat de contribuir a la millor preparació dels estudiants universitaris, a la dinamització cultural del nostre entorn i a la configuració d’una societat més justa, plural i tolerant.