2009_10
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Localització

LOCALITZACIÓ

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

Planta baixa: Secretaria de Lletres

Planta 1: Oficina de Suport al Deganat de Lletres i Departament de Filologies Romàniques

Planta 2: Departament de Filologia Catalana i Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

Planta 3: Departament d'Antropologia Social i Unitat Predepartamental de Comunicació

Planta 4: Departament d'Història i Història de l'Art i Departament de Geografia