2015_16
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Localització

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

Planta baixa: Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus.

Planta 1: Oficina de Suport al Deganat de Lletres i Departament de Filologies Romàniques.

Planta 2: Departament de Filologia Catalana i Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys.

Planta 3: Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social i Departament d'Estudis de Comunicació.

Planta 4: Departament d'Història i Història de l'Art.