2016_17
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Departaments

Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Director: Àngel Martínez Hernáez Tel. 977 55 97 71 a/e: ddasf@urv.cat

Secretari: Robert Roda Aixendrí Tel. 977 55 95 91 a/e: roberto.roda@urv.cat

Resp. administrativa: Núria Martorell Vidal Tel. 977 55 97 48 a/e: nuria.martorellv@urv.cat, sdantro@urv.cat

Resp. Suport Recerca i Docència: Pedro F. Marta Prieto Tel. 977 55 97 70 a/e: pedro.marta@urv.cat


Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

Director: John Glenmore Style Tel. 977 55 82 50 a/e: john.style@urv.cat

Secretari: Macià Riutort Riutort Tel. 977 55 95 34 a/e: macia.riutort@urv.cat

Resp. administrativa: Olga Galofré Ribas Tel. 977 55 97 55 a/e: olga.galofre@urv.cat, secdeaia@urv.cat


Departament de Filologia Catalana

Directora: Carme Oriol Carazo Tel. 977 55 81 31 a/e: carme.oriol@urv.cat

Secretari: Jesús Carruesco Garcia Tel. 977 29 94 46 a/e: jesus.carruesco@urv.cat

Resp. administrativa: Sofia de Muller Mencos Tel. 977 55 97 43 a/e: sofiade.muller@urv.cat, adfcat@urv.cat


Departament de Filologies Romàniques

Directora: Natàlia Català Torres Tel. 977 55 95 46 a/e: natalia.catala@urv.cat

Secretària: Maria Dolores Jiménez López Tel. 977 55 95 42 a/e: mariadolores.jimenez@urv.cat

Resp. administratiu: Xavier Puchol Homedes Tel. 977 55 95 55 a/e: xavier.puchol@urv.cat, secdfr@urv.cat


Departament d'Història i Història de l’Art

Director: Ricardo Mar Medina Tel. 977 55 95 96 a/e: ricardo.mar@urv.cat

Secretari: Josep Fàbregas Roig Tel. 55 86 22 a/e: jose.fabregas@urv.cat

Resp. administrativa: Eva Ruiz Altés Tel. 977 55 97 13 a/e: eva.ruiz@urv.cat, sdgh@urv.cat

Altre PAS:

Guillermina Rubio de la Osa Tel. 977 55 95 95 a/e: guillermina.rubio@urv.cat, sdgh@urv.cat

Àngels Anton Nuez Tel. 977 55 95 95 a/e: angels.anton@urv.cat, sdgh@urv.cat


Departament d'Estudis de Comunicació

Director: Bernat López López Tel. 977 29 94 40 a/e: bernat.lopez@urv.cat

Secretari: Paul Capriotti Peri Tel. 977 29 94 34 a/e: paul.capriotti@urv.cat  

PAS:

Maite Suárez del Río Tel. 977 55 85 82 a/e: teresa.suarez@urv.cat, sdec@urv.cat

Coordinador àrea tècnica: Isidre Monreal Ruestes Tel. 977 55 85 94 a/e: isidre.monreal@urv.cat