2006_07
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 

Normativa d'interès per l'alumnat

Els alumnes i les alumnes de la Facultat de Lletres es regeixen per la normativa general de la URV que es pot trobar a la web de la URV:

http://www.urv.es/futurs_alumnes/index.html