2009_10
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

BACU del centre


Becari d’Atenció a la Comunitat Universitària

Té com a funció informar i aconsellar els estudiants sobre qualsevol tema que entri en l’àmbit de les seves competències: cerca de pis o lloc de treball, resolució de dubtes acadèmics, informació sobre el funcionament i els serveis de la Universitat o de la Facultat, etc. En definitiva, el BACU atén l’estudiant en tots aquells problemes que pugui resoldre.

Telèfon: 977 55 87 17

a/e: bacufll@urv.cat