2010_11
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Calendari dels ensenyaments de Lletres

 

CALENDARI CURS 2010-11. FACULTAT DE LLETRES


1r Quadrimestre:

Període de docència: del 6 de setembre a 21 de desembre de 2010

Tancament avaluació continuada (1r Q): 7 a 14 de gener de 2011

2a convocatòria: de 24 a 28 de gener de 2011

 

2n Quadrimestre:

Període de Docència: de 31 de gener a 20 de maig de 2011

Tancament avaluació continuada (2n Q): de 23 de maig a 3 de juny de 2011

2a convocatòria: de 13 a 23 de juny de 2011

Data límit signatures actes:

Data màxima tancament d'actes: 4 de febrer i 30 de juny de 2011