2011_12
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 

Calendari dels ensenyaments de Lletres

CALENDARI CURS 2011-12. FACULTAT DE LLETRES

1r Quadrimestre:

Període de docència: de 5 de setembre a 22 de desembre de 2011

Tancament avaluació continuada (1r Q): de 9 a 16 de gener de 2012

2a convocatòria: de 30 de gener a 3 de febrer de 2012

 

2n Quadrimestre:

Període de Docència: de 6 de febrer a 25 de maig de 2012

Tancament avaluació continuada (2n Q): de 28 de maig a 8 de juny de 2012

2a convocatòria: de 25 a 29 de juny de 2012

 

Data límit signatures actes:

Data màxima tancament d'actes: 10 de febrer i 6 de juliol de 2012