2011_12
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
 
Formal Mentoring Program
1st Cycle
2nd Cycle
1st & 2nd Cycle
Masters

¿What are academic tutorials?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


¿In what ways can academia tutorials be useful?

La tutoria em pot ser útil per a:


¿How are the tutorials organized?

Les tutories que assistiràs poder estar organitzades amb tres tipus d’activitats:


¿Who is my tutor?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


¿How are tutors assigned to students?

L’assignació és a l’atzar. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi.


¿When should I attend tutorials?
Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Lletres

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT DE LLETRES

-Aprovat per la Junta de Facultat de data 10 de desembre de 2008-

-Modificat per la Junta de Facultat al maig de 2009-

-Modificat per la Junta de Facultat a l'octubre de 2009-


Tutor

El tutor us es assignat quan us matriculeu per primera vegada a la Facultat.