2022_23
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

Per a què em pot ser útil la tutoria?

Com estan organitzades les tutories?

Qui és el meu tutor/a?

Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

En quins moments és recomanable anar a les tutories?

Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de LletresTutor