2011_12
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 

Organització

EQUIP DE GOVERN

DEGÀ Dr. Frederic ADAN DOMÈNECH

VICEDEGÀ Dr. Àngel URQUIZU CAVALLÉ

RESPONSABLE DE L'ENSENYAMENT DE DRET

Dra. Anna PALLARÈS SERRANO

RESPONSABLE DELS ENSENYAMENTS DE RELACIONS LABORALS I CIÈNCIES DEL TREBALL

Dra. Rosa RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

RESPONSABLE DE L'ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

Sra. Carmina PUIG CRUELLES

SECRETÀRIA

Dra. Estela RIVAS NIETO

 

MASTERS UNIVERSITARIS OFICIALS

COORDINADORA DEL MÀSTER EN DRET AMBIENTAL

Dra. Susana BORRÀS PENTINAT

COORDINADOR DEL MÀSTER EN DRET DE L’EMPRESA I DE LA CONTRACTACIÓ

Dr. Pablo GIRGADO PERANDONES

COORDINADOR DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS AVANÇATS EN ADMINISTRACIÓ I DRET PÚBLIC

Dr. Endrius COCCIOLO