2012_13
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Currículum Nuclear
1º Ciclo
Treball Social (2001)
1º y 2º Ciclo
Másters

Model de Competències de la URV i el Curríclum Nuclear:

A la URV ho tenim tot a punt perquè assoleixis competènciesprofessionals. El teu ensenyament ha preparat un perfilprofessional amb:

Competències específiques, pròpies del saber i del saber fer ,que conformen el camp disciplinar propi de la titulació.
Competències transversals, pròpies del saber ser i estar que nosón exclusives d'un únic àmbit disciplinar, sinó que són comuns a ells, perexemple: treball en equip, creativitat, sensibilitat pel medi ambient ,etc.
CompetènciesNuclears, les han d’assolir tots els estudiant de la URV, Aquestes són:

Més informació: Cn a la urv