2016_17
Educational guide 
Faculty of Legal Sciences
A A 
 
Core Curriculum
1st Cycle
Masters

Model de Competències de la URV i el Curríclum Nuclear:

A la URV ho tenim tot a punt perquè assoleixis competènciesprofessionals. El teu ensenyament ha preparat un perfilprofessional amb:

Competències específiques, pròpies del saber i del saber fer ,que conformen el camp disciplinar propi de la titulació.
Competències transversals, pròpies del saber ser i estar que nosón exclusives d'un únic àmbit disciplinar, sinó que són comuns a ells, perexemple: treball en equip, creativitat, sensibilitat pel medi ambient ,etc.
CompetènciesNuclears, les han d’assolir tots els estudiant de la URV, Aquestes són:

Podeu obtenir informació més detallada sobre l'assoliment la competència C1 a: http://www.urv.cat/estudis/credits/curriculum_nuclear_B1.html