2022_23
Educational guide 
Faculty of Legal Sciences
A A 
 
Core Curriculum
1st Cycle
Masters

La Universitat Rovira i Virgili va impulsar la creació del currículum nuclear per als alumnes de la Universitat amb l’objectiu de completar la seva formació en determinats àmbits transversals (els idiomes, el coneixement de les noves tecnologies de la informació, l’expressió oral i escrita, etc.) necessaris per enfrontar-se al món professional.

Actualització del model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015), i les  competències nuclears s'han integrat dins la nova definició de Competències Transversals (CT).