2021_22
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 

Ensenyaments

Grau
Doble titulació de grau Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Doble titulació de grau en Dret i de Relacions Laborals i Ocupació (2014)
Grau en Dret (2009)
Grau en Relacions Laborals i Ocupació (2009)
Grau en Treball Social (2009)

Màster Oficial
Advocacia (2013)
Dret Ambiental (2014)
Dret de l'Administració Pública (2018) - Virtual
Dret de l'Empresa i de la Contractació (2012) - Virtual
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
Sistema de Justícia Penal (2009)


Atenció: El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat allargar el període excepcional per al sistema universitari de Catalunya fins a la finalització del curs acadèmic 2021-22. Per aquest motiu la URV pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies del moment, de forma extraordinària i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Si és el cas, s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de cada assignatura.

Per saber com es durà a terme la docència en la titulació, us recomanem llegir l'apartat "DOCÈNCIA DEL CURS 21-22 ADAPTABLE A LA COVID".