2007_08
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 

Titulaciones

1er Ciclo
Ciències Empresarials (2002)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)

1er y 2º Ciclo
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Economia (2001)Bienvenida

La Universitat Rovira i Virgili (URV) es va crear el 1991 a partir dels centres universitaris ja existents a les comarques del sud de Catalunya. El nom de la Universitat s'estableix en honor a l'il·lustre escriptor, historiador i polític Antoni Rovira i Virgili, que va ser president del Parlament català. La URV disposa, actualment, de dotze centres universitaris, des d'on s'ofereixen 50 ensenyaments diferents de les àrees de ciències de la salut, ciències socials, humanitats, tecnologia i ciències experimentals. La nostra universitat està integrada per 950 professors i més de 300 persones destinades a l'administració i els serveis, que treballen per una formació de qualitat en la docència i la recerca pels més de 12.000 alumnes que ens han escollit per cursar els seus estudis de diplomatura, llicenciatura, doctorat i formació continuada.

El procés de creació d'una Escola Universitària d'Estudis Empresarials a Reus es va iniciar l'any 1986 amb la instauració de la Divisió dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona i de la Universitat de Barcelona; es recollia així una històrica aspiració de la Ciutat. La creació de la Universitat Rovira i Virgili va suposar la transformació de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials en una nova Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Gràcies a aquesta transformació, el 1992 s’inicia la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses. Uns anys més tard es porta a terme una nova ampliació de l'oferta docent amb la llicenciatura d'Economia que s'inicia el curs 1999/2000. A més, des del curs 2005-06, la Facultat ofereix l’ensenyament de Ciències Empresarials en el Campus de les Terres de l’Ebre, a Tortosa. D'altra banda, l'interès per oferir ensenyaments de tercer cicle ha estat sempre present en la Facultat, com ho demostren els cursos de doctorat, màsters, postgraus i seminaris impartits, que reflecteixen la important aposta per l’ensenyament de tercer cicle, la formació continuada i l'especialització formativa de qualitat. Així doncs, actualment estudien a la Facultat més de 1.900 alumnes, amb un equip de més de 110 professors i 20 components del personal d'administració i serveis.

En 1996 la Facultat es va traslladar des de les instal·lacions del Passeig Misericòrdia a les noves instal·lacions situades als terrenys del Mas Vila Barberà, als afores de Reus i al costat de l'autovia de Bellisens. L'actual edifici té una superfície construïda de 8.900 m2, integrat per tres volums: un format per divuit aules condicionades per realitzar la docència; un altre on s'ubiquen els despatxos per al professorat i els seminaris per a les diferents unitats docents; i el tercer, que uneix a la planta baixa els dos anteriors, es destina a la Biblioteca, l'Aula Magna, així com altres serveis com la Secretaria, la Consergeria, la sala d'estudi, el servei de publicacions, i la cafeteria-restaurant. A pocs metres d'aquest edifici principal es troba el Mas Vila Barberà, un antic mas rehabilitat on s'ubiquen el Deganat i la Direcció dels Departaments de Gestió d'Empreses i d'Economia, així com la Sala de Graus. Amb la creació del Campus de les Terres de l’Ebre, la Facultat ha ampliat les instal·lacions a Tortosa amb l’edifici Nou Betània, on disposa d’aularis, aula d’informàtica, biblioteca, despatxos per a professors, servei de publicacions, espais convenientment reformats i adaptats.