2011_12
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 

Serveis centre

Consergeria
Secretaria
Oficina de Suport al Deganat
Servei de Biblioteca
Centre de Documentació Europea
BACU del centre
Borsa de treball
Programes de mobilitat destudiants
Aula d’Informàtica
Sala d’Estudi
Copisteria
Bar-cafeteria