2011_12
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado de Administración y Dirección de Empresas (2009)
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
Grado de Economía (2009)
Grado de Finanzas y Contabilidad

Master Oficial
Dirección Estratégica de la Empresa (2007)
Dirección Estratégica de la Empresa (2010)
Organización Industrial (2006)
Organización Industrial (2010)

1º Ciclo
Alumnes externs
Ciencias Empresariales (2002)
Ciencies Empresariales (2002) (Campus Terres de l'Ebre)

1º y 2º Ciclo
Administración y Dirección de Empresas (2002)
Economía (2001)



Calendari acadèmic

GRAUS:

1r quadrimestre:

Període d'acolliment de l'alumnat de 1r curs: 06/09/2011 i 07/09/2011

Classes: del 06/09/2011 al 22/12/2011

Vacances de Nadal: del 23/12/2011 al 08/01/2012

Període blanc (tutories):

Avaluació i qualificació 1a convocatòria: del 09/01/2012 al 13/01/2012

Període blanc (tutories): del 16/01/2012 al 27/01/2012

Avaluació i qualificació 2a convocatòria: del 30/01/2012 al 03/02/2012

2n quadrimestre:

Classes: del 06/02/2012 al 25/05/2012

Vacances de Setmana Santa: del 02/04/2012 al 09/04/2012

Període blanc: del 28/05/2012 al 01/06/2012

Avaluació i qualificació 1a convocatòria: del 04/06/2012 al 08/06/2012

Període blanc (tutories): de l'11/06/2012 al 21/06/2012

Avaluació i qualificació 2a convocatòria: del 22/06/2012 al 28/06/2012

 

LLICENCIATURES I DIPLOMATURA:

1r quadrimestre:

Classes: del 06/09/2011 al 22/12/2011

Vacances de Nadal: del 23/12/2011 al 08/01/2012

Període blanc (tutories):

Avaluació i qualificació 1a convocatòria: del 09/01/2012 al 20/01/2012

2n quadrimestre:

Classes: del 23/01/2012 al 11/05/2012

Vacances de Setmana Santa: del 02/04/2012 al 09/04/2012

Període blanc (tutories): del 14/05/2012 al 18/05/2012

Avaluació i qualificació 1a convocatòria: del 21/05/2012 al 01/06/20124

2a convocatòria (1r i 2n quadrimestre):

Període blanc (tutories): del 06/06/2012 al 14/06/2012

Avaluació i qualificació 2a convocatòria: del 15/06/2012 al 28/06/2012

 

MÀSTERS:

1r quadrimestre:

Classes: del 26/09/2011 al 03/02/2012

Vacances de Nadal: del 23/12/2011 al 08/01/2012

Avaluació i qualificació:   -  Amb les assignatures que segueixen un sistema d'avaluació continuada pot ocórrer que en aquestes dates no hi hagi cap prova prevista, ja que la qualificació pot obtenir-se com a agregació de les proves i activitats realitzades al llarg del quadrimestre. Cal consultar l'apartat "Avaluació" del pla docent de cada assignatura per obtenir la informació del sistema d'avaluació.

2n quadrimestre:

Classes: del 06/02/2012 al 08/06/2012

Vacances de Setmana Santa: del 02/04/2012 al 09/04/2012

Avaluació i qualificació:   -  Amb les assignatures que segueixen un sistema d'avaluació continuada pot ocórrer que en aquestes dates no hi hagi cap prova prevista, ja que la qualificació pot obtenir-se com a agregació de les proves i activitats realitzades al llarg del quadrimestre. Cal consultar l'apartat "Avaluació" del pla docent de cada assignatura per obtenir la informació del sistema d'avaluació.