2021_22
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Doble titulació de grau Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Doble titulació de grau en ADE i de Grau de TDAWIM (2019)
Doble titulació de grau en ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
Doble titulació de grau en ADE i Màrqueting (2021)
Doble titulació de grau en ADE i Màrqueting (CTE) (2021)
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
Grau en Economia (2009)
Grau en Finances i Comptabilitat (2009)

Màster Oficial
Direcció d'Empreses (2016)
Emprenedoria i Innovació (2014)
Mercats Internacionals (2016)


Atenció: El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat allargar el període excepcional per al sistema universitari de Catalunya fins a la finalització del curs acadèmic 2021-22. Per aquest motiu la URV pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies del moment, de forma extraordinària i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Si és el cas, s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de cada assignatura.

Per saber com es durà a terme la docència en la titulació, us recomanem llegir l'apartat "DOCÈNCIA DEL CURS 21-22 ADAPTABLE A LA COVID".

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic graus 2021-22  Per veure el calendari acadèmic dels GRAUS clicar la icona.

Calendari acadèmic ade+dret 2021-22  Per veure el calendari acadèmic del grau ADE + DRET clicar la icona.

Calendari acadèmic ade + fic 2021-22  Per veure el calendari acadèmic del grau ADE + FIC clicar la icona.

Calendari acadèmic ade+tdawim 2021-22  Per veure el calendari acadèmic del grau ADE + TDAWiM clicar la icona.

Calendari acadèmic ade + màrqueting 2021-22  Per veure el calendari acadèmic del grau ADE + Màrqueting clicar la icona.

Calendari acadèmic mde 2021-22  Per veure el calendari acadèmic del Màster en Direcció d'Empreses clicar la icona.

Calendari acadèmic mei 2021-22  Per veure el calendari acadèmic del Màster en Emprenedoria i Innovació clicar la icona.

Calendari acadèmic mmi 2021-22  Per veure el calendari acadèmic del Màster en Mercats Internacionals clicar la icona.