2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  COMPORTAMENT ORGANITZATIU
   Continguts
Tema Subtema
BLOC I. INTRODUCCIÓ
TEMA 1. L’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES I EL COMPORTAMENT ORGANITZATIU 1.1. La naturalesa de les organitzacions
1.2. L’administració d’empreses
1.3. El comportament organitzatiu
1.4. Els directius: concepte, nivells i habilitats
1.5. L'anàlisi del treball directiu
1.6. La cultura organitzativa
BLOC II: LA PLANIFICACIÓ, CONTROL I DISSENY ORGANITZATIU
TEMA 2. LA PLANIFICACIÓ, ELS OBJECTIUS I L’ESTRATÈGIA 2.1. La planificació: concepte i tipologia
2.2. El procés de planificació
2.2. Els objectius de l’organització: conceptualització, multiplicitat i integració
2.3. L’estratègia de l’organització
2.4. El procés de control
TEMA 3. ESTRUCTURA I DISSENY ORGANITZATIU 3.1. L’estructura organitzativa: concepte i elements
3.2. Tipus d’estructures organitzatives.
3.3 . Departamentalització
3.4. Poder i autoritat
3.5. Delegació i descentralització
BLOC III: LA DIRECCIÓ I EL COMPORTAMENT ORGANITZATIU
TEMA 4. ELS EQUIPS I GRUPS DE TREBALL 4.1. La direcció i els equips de treball
4.2. Naturalesa dels grups
4.3. Formació i desenvolupament de grups
4.4. Tipus de grups
TEMA 5. LA MOTIVACIÓ 5.1. La direcció i la motivació
5.2. El procés de motivació
5.3. Teories motivacionals de contingut
5.4. Teories motivacionals de procés
5.5. La motivació a la pràctica
TEMA 6. EL LIDERATGE 6.1. La direcció i el lideratge
6.2. Elements bàsics del lideratge
6.3. Teories dels trets o característiques dels líders (dels trets)
6.4. Teories conductuals
6.5.Teories de contingència
TEMA 7. LA COMUNICACIÓ 7.1. La direcció i la comunicació
7.2. El procés de comunicació
7.3. Tipus de comunicació
7.4. Barreres a la comunicació
7.5. Millora de la comunicació