2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  PART GENERAL DEL DRET CIVIL
   Fonts d'informació
Bàsica


Es recomanen les darreres edicions dels manuals següents:

Esther Arroyo i Amayuelas, Esteve Bosch Capdevila , Josep Ferrer i Riba , M. Esperança Ginebra Molins , Albert Lamarca i Marquès, Susana Navas Navarro , Jordi Ribot i Igualada , Antoni Vaquer Aloy: DRET CIVIL I. Part general i dret de la persona, Barcelona, Ed. Atelier, 2013  

Manuel ALBALADEJO:  Derecho Civil , t. 1, Barcelona, Ed. José María Bosch

Ferran BADOSA COLL (coordinador): Manual de Dret Civil Català, Madrid-Barcelona, Marcial Pons.

Luis DÍEZ-PICAZO y Antonio GULLÓN: Sistema de Derecho Civil, vol. I. Madrid, Ed. Tecnos.

José Luis LACRUZ BERDEJO (i altres):  Elementos de Derecho Civil , t. 1, Ed. Dykinson.

Carlos LASARTE: Principios de Derecho Civil, t. 1, Madrid-Barcelona, Marcial Pons.

Carmen GETE-ALonso: Derecho de la persona vigente en Catalunya, Ed. Tirant Lo Blanch

Isaac Ravetllat Ballesté: Derecho de la Persona, Ed. Bosch

Complementària