2019_20
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Doble tit. Grau Eng. Biomèdica i Eng. Sistemes i Serveis de Teleco. (2019)
Doble titul. de Grau d'Eng. Elèctrica/Electrònica Ind. i Automàtica (2014)
Doble titulació de Grau d'ADE i de Grau de TDAWIM (2019)
Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
Grau d'Enginyeria Biomèdica (2017)
Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016)
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)
Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)

Màster Oficial
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016)
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016) - Virtual
Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)
Enginyeria Industrial (2013)
Intel·ligència Artificial (2012)
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (2011)
Tecnologies del Vehicle Elèctric (2018)


Atenció: Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la URV s'ha vist obligada a adaptar a la modalitat no presencial la docència i l'avaluació de les assignatures que s'imparteixen durant el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Així, doncs, tant la docència com l'avaluació es faran mitjançant el campus virtual de la URV (Moodle), sempre que sigui possible.

En l'espai Moodle de cada assignatura hi podeu consultar tots els canvis que s'han produït.

Història

L'any 1973 s'adscriu a la Universitat Politècnica de Catalunya (llavors UPB) l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona, derivada de la que fou Universitat Laboral fundada pel Ministeri de Treball l'any 1956. Aquesta escola, a partir del curs 1961/62, oferia estudis de Peritatge Industrial en les especialitats de Mecànica, Electricitat i Química.

Dins del marc de la Llei de Reforma Universitària, la Universitat de Barcelona crea la Divisió VII que incorpora tots els centres universitaris de Tarragona i Reus, entre els quals hi havia la Facultat de Química que desenvolupava l'especialitat de Química Industrial. Més endavant acollirà també els centres universitaris de nova creació, entre ells l'Escola Universitària d'Informàtica de Tarragona.

Amb la creació de la Universitat Rovira i Virgili pel Parlament de Catalunya l'any 1991, l'Escola Universitària d'Informàtica de Tarragona i l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial desapareixen i els seus estudis -a més de l'esmentada especialitat de Química Industrial -són absorbits per l'actual Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Una Escola Tècnica jove, doncs, però amb més de 35 anys d'experiència.

L'any 1995 se segreguen els ensenyaments d'Enginyeria Química, Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial i Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries, que passen a ser impartits per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, de nova creació.

Inicialment l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria va estar ubicada al Complex Educatiu de Tarragona, fins que, al curs 2001/02, es va traslladar a les noves instal·lacions situades al Campus Sant Pere Sescelades.