2022_23
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Currículum Nuclear
 Grau en Enginyeria Elèctrica (2010)

Currículum Nuclear

Actualització del model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015). Aquest model integra les competències Nuclears i Transversals dins les Competències Transversals.