2018_19
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Currículum Nuclear
 Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)

Currículum Nuclear

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015). Aquest model integra les competències Nuclears i Transversals dins les Competències Transversals.