2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Procediment d'admissió

Podeu consultar aquesta informació i d'altres a la següent pàgina web:

http://www.urv.cat/masters_oficials/inteligencia_artificial.html