2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Plan de estudios

El Màster en Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial ha estat aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 Boe màsters. Aquest ensenyament es va implantar per primera vegada el curs 2006/2007 amb el següent pla d'estudisPla estudis mia 2006.

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Intel·ligència Artificial que és un títol únic i conjunt atorgat per les universitats UPC (coordinadora), URV i UB. Aquest títol té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 120 distribuïts de la següent manera:

CURS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
TREBALL DE RECERCA
TOTALS
1R
60
0
0
60
2N
0
30
30 (obligatoris)
60
TOTAL
60
30
30
120

Podeu trobar més informació en la següent adreça:

http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_master_int_artificial_it_recerca.html