2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Artificial Intelligence (2006)
 Plan de estudios

El Màster en Intel.ligència Artificial va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 Boe màsters. Aquest ensenyament es va implantar per primera vegada el curs 2006/2007, i  desprès de l’última modificació pel curs 2009-10, el seu Pla d’Estudis i la informació referent a l'itinerari el podeu trobar al següent link:   http://www.urv.cat/masters_oficials/inteligencia_artificial.html

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Intel·ligència Artificial que és un títol únic i conjunt atorgat per les universitats UPC (coordinadora), URV i UB. Aquest títol té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.