2015_16
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Matricula

L’estudiant es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes estan disponibles a la NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA (GRAU)  Capítol IV. ASPECTES ACADÈMICS DE LA MATRÍCULA web de la Universitat:

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2015_16.pdf


Sistema de matrícula

Auto matrícula per INTERNET

A partir de la web de la URV http://www.urv.cat/, podeu accedir des de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Per donar-vos-hi el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

 

Límits de matrícula

Estudiants a temps complet

Els/les estudiants a temps complet hauran de matricular:

-    60 ECTS, durant el curs en què inicien els estudis i s'hi matriculen per primera vegada.

-    entre 30 i 60 ECTS, en la resta de cursos, excepte en els casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

 

Estudiants a temps parcial

Els estudiants a temps parcial hauran de matricular cada curs acadèmic entre 20 i 40 ECTS, excepte en aquells casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

 

Normativa de permanència

Consultar l’article 25 de la  la NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA (GRAU

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2015_16.pdf