2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 

Pràctiques

1.-PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Les pràctiques clíniques són obligatòries i es realitzen en els centres hospitalaris, d’atenció primària, centres psiquiàtrics etc. de les nostres comarques. A l’estudiant se li assignarà una infermera/tutora.

L’horari de les pràctiques serà l’acordat per les coordinadores de les assignatures i dels centres de pràctiques.

NORMATIVA DE PRÀCTIQUES CLÍNIQUES DELS ESTUDIANTS DE LA FACULTAT D’INFERMERIA DE LA URV