2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
castellano 
 

Organización

L’escola Universitària d’Infermeria de la URV té dues unitats docents:
Campus centre i Campus Terres de l' Ebre

ORGANS DE GOVERN

El govern de la Escola depèn de la Direcció i de la Junta d’Escola

a) Òrgans Unipersonals:

Directora : Sra. Roser Ricomà Muntané
Sots-directora : Sra. M. Rosa Aparicio Casals
Secretària : Sra. Florència Sáez Vay
Responsables d’ensenyament
Diplomatura Campus Centre Sra. Carme Vives Relats
Diplomatura Campus Terres de l’Ebre Sra.Encarna Bonfill Accensi
Màster Ciències Infermeria Dra. Carme Ferré Grau

b) Òrgans Col·legiats:

Composició de la Junta de Centre

JUNTA DE CENTRE DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

SECTOR

MEMBRES ELECTES

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS TARRAGONA

Sra. BAREA GARCÍA, Maria Teresa

Sra. CALLEJÓN JIMENO, Maria Teresa

Sra. CARAFÍ OLIVEIRA, Elisabeth

Sra. GARCIA SALA, Natalia

Sr. HARO AMARO, Juan José de

Sra. LLOP GIRONÉS, Alba

Sra. MORENO ORTIZ, Maria Carmen

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS TORTOSA

Sr. ALIAU GASPARIN, Josep

Sra. BELTROL JULIAN, Maria Pilar

Sra. BENAIGES TORRELLA, Meritxell

Sra. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-CAMACHO, Yolanda

Sra. SOLÀ BALAGUÉ, Janet

ESTUDIANTS MASTER I POSTGRAUS

Sra. ORTIZ CARO, Sonia

PROFESSORAT

CAMPUS TARRAGONA

Sra. ACEBEDO URDIALES, Maria Sagrario

Sra. AGUARON GARCIA, Maria Jesús

Sra. APARICIO CASALS, Maria Rosa

Sra BURJALES MARTÍ, Maria Dolors

Sra. CID BUERA, Maria Dolores

Sra. Ferrater Cubells, Maria

Sra. FERRÉ GRAU, Carme

Sra. JIMÉNEZ HERRERA, Maria Francisca

Sra. MARTORELL POVEDA, Maria Antonia

Sra. MONTES MUÑOZ, Maria Jesús

Sra. NOGUÉS DOMINGO, Maria Carmen

Sra. QUERAL CASANOVA, Rosa

Sra. RICOMÀ MUNTANÉ, Maria del Roser

Sra. RODERO SÁNCHEZ, Virtudes

Sra. TIÓ MOLIST, Carme

Sra. VIVES RELATS ,Carme

PROFESSORAT

CAMPUS TORTOSA

Sra. ALBACAR RIOBÓO, Nuria Maria

Sra. BONFILL ACCENSI, Encarna

Sra. GARCIA MARTÍNEZ, Montserrat

Sra. GONZÁLEZ GARCIA, Elena

Sra. LASAGA HERIZ, Maria Amaya

Sra. LLEIXA FORTUÑO, Maria del Mar

Sra. MALDONADO SIMÓ, Maria Lluïsa

Sra. MATEU GILA, Maria Luisa

Sra. NIETO DE LA FUENTE, Maria del Carmen

Sra. PANISELLO CHAVARRRIA, Maria Luisa

Sra. QUEROL VIDAL, Maria Paz

Sra. ROMAGUERA GENIS, Sara de Fátima

Sra. SÁEZ VAY, Florència

PROFESSORAT ASSOCIAT

Sra. FORTES DEL VALLE, Maria Africa

CAMPUS TARRAGONA

Sra. MONTOYA ALCOLEA, M Desamparados

Sra. REINA CORDOBA, Aurora

CAMPUS TORTOSA

Sra. ARTERO PONS, Maria Sabina

PAS

Sra. ALVAREZ FIGUEROLA, Maria Jessica

Sra. BLANCO SEGURA, Maria Antònia

Sra. BUSQUETS LLUCH, Laura

Sra. DURAN SANCHEZ, Rosa Maria

Sr. LLOBREGAT LLAURADÓ, Josep Maria

Sra. MARSAL GUARDIOLA, Delian

Sra. MONTCUSÍ PUIG, Carme

Comissió Acadèmica :

Professorat:

Sra. M. Jesús Aguarón

Professorat:

Sra. Virtudes Rodero

Sra. M. Rosa Aparicio

Sra. Florencia Saez

Sra. Encarna Bonfill

Sra. Carme Vives

Sra. Carme Ferré

PAS:

Sra. Rosa Duran

Sra. M. del Mar Lleixà

Alumnes:

Sra. Meritxell Benaiges

Sra. M. Jesús Montes

Sr. Juan José de Haro

Sra. Roser Ricomà

Sra. Sonia Ortiz

Comissió Econòmica:

Professorat:

Sra. Dolors Burjalés

Professorat:

Sra. Sara Romaguera

Sra. Maria F. Jiménez

Sra. Carme Tió

Sra. M. Jesús Montes

PAS:

Sra. Delian Marsal

Sra. Carme Nogués

Alumnes:

Sra. Alba Llop

Sra. Roser Ricomà

Comissió Relacions Exteriors:

Professorat:

Sra. Dolors Cid

Alumnes:

Sra. Elisabeth Carafí

Sra. Maria Luisa Mateu

Sra. Maria Pilar Beltrol

Sra. Roser Ricomà

Sra. Janet Solà

Sra. Carme Vives

Comissió d’Infrastructures:

Professorat:

Sra. Sagrario Acebedo

PAS:

Sr. Josep M. Llobregat

Sra. Carme Ferré

Sra. Carme Montcusí

Sra. M. Antònia Martorell

Sra. Delian Marsal

Sra. Carme Nogués

Alumnes:

Sr. Juan José de Haro

Sra. Roser Ricomà

Comissió de Política Lingüística:

Professorat:

Sra. Rosa Aparicio

PAS:

Sra. Carme Montcusí

Sra. Maria Ferrater

Sra. Delian Marsal

Sra. M. Lluïsa Maldonado

Comissió de Biblioteca:

Professorat:

Sra. Dolors Burjalés

Professorat:

Sra. Roser Ricomà

Sra. Dolors Cid

PAS:

Sra. Carme Montcusí

Sra. Maria F. Jiménez

Alumnes:

Sra. M. Teresa Barea

Sra. M. Antònia Martorell

Sra. M. Teresa Callejón

Sra. M. Jesús Montes

Sra. M. del Carmen Moreno

Sra. Virtudes Rodero

Comissió de Qualitat:

Professorat:

Sra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Sra. Carme Nogués

Sra. Núria Albacar

Sra. Roser Ricomà

Sra. M. Rosa Aparicio

Sra. Sara Romaguera

Sra. Dolors Cid

Sra. Carme Vives

Sra. Maria Ferrater

PAS:

Sra. Delian Marsal

Sra. Carme Ferré

Alumnes:

Sra. Yolanda Fernández

Sra. M. Antònia Martorell

Sra. Natàlia Garcia

Comissió de la URV Solidària:

Professorat:

Sra. M. Sabina Artero

Professorat:

Sra. Carmen Nieto

Sra. Dolors Burjalés

Sra. Roser Ricomà

Sra. Dolors Cid

Sra. Carme Vives

Sra. Maria Ferrater

Alumnes:

Sra. Meritxell Benaiges

Sra. M. Antònia Martorell

Sra.Elisabeth Carafí

Comissió de Tutories:

Professorat:

Sra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Sra. Carmen Nieto

Sra. Maria Jesús Aguarón

Sra. Carme Nogués

Sra. Núria Albacar

Sra. Roser Ricomà

Sra. Rosa Aparicio

Sra. Carme Vives

Sra. Encarna Bonfill

Alumnes:

Sr. Josep Aliau

Sra. Carme Ferré

Sra. M. Teresa Callejón

Sra. Maria F Jiménez

Sra. Sonia Ortiz

Sra. M. del Mar Lleixà

DEPARTAMENT D’INFERMERIA

És la unitat bàsica encarregada d’organitzar i desenvolupar la recerca i programar i impartir la docència en l’ensenyament propi de la seva àrea de coneixement.

Òrgans unipersonals

Directora : Maria Antònia Martorell Poveda
Secretària : Maria Ferrater Cubells

a) Consell de Departament

Format per professors, alumnes i PAS. És l'òrgan col·legiat encarregat de donar a conèixer i aprovar els plans de docència de grau i postgrau i recerca dels seus membres. El Consell de Departament crearà i aprovarà les comissions que consideri oportunes.

Els alumnes representants són:

Són funcions dels departaments i competències dels consells de departaments: