2008_09
Guía docente 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 
 

Organización

L’escola Universitària d’Infermeria de la URV té dues unitats docents:

Campus Catalunya

Campus Terres de l’Ebre

Avinguda Catalunya 35

C/ de les Esplanetes, 14

43002 Tarragona

43500 Tortosa

Telf: 977 299441

Telf: 977 449747 / 977449740

Fax: 977 299401

Fax: 977 445828

ORGANS DE GOVERN

El govern de la Escola depèn de la Direcció i de la Junta d’Escola

a) Òrgans Unipersonals:

Directora: Sra. Carme Vives Ralats
Sots-directora: Sra. M. Rosa Aparicio Casals
Secretària: Sra. Florència Sáez Vay
Responsables d’ensenyament
Diplomatura Campus Centre: Sra. Virtudes Rodero Sánchez
Diplomatura Campus Terres de l’Ebre: Sra. Maria del Carmen Nieto de la Fuente
Màster Ciències Infermeria Dra. Carme Ferré Grau

b) Òrgans Col·legiats:

Composició de la Junta de Centre

JUNTA DE CENTRE DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

SECTOR

MEMBRES ELECTES

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS TARRAGONA

Sra. ANGUERA PERIS, Laura

Sra. GALÁN GÓMEZ, Raquel

Sra. GÜELL BARÓ, Rosa

Sra. HOSPITAL CAPARRÓS, Maria Teresa

Sra. LLAURADÓ MARTÍ, Ana

Sra. VENTURA ARNELLA, Maria

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS TORTOSA

Sra. LÓPEZ QUILEZ, Montserrat

Sra. MIRÓ DURÁN, Irene

Sr. MORA LÓPEZ, Gerard

Sra. TURRIÓN PÉREZ, Irene

ESTUDIANTS MASTER I POSTGRAUS

Sra. CANADELL OLIVÉ, Montserrat

Sra. GUTIÉRREZ GONZALO, Mònica

Sra. SANCHO PONS, Maria Asunción

PROFESSORAT

CAMPUS TARRAGONA

Sra. ACEBEDO URDIALES, Maria Sagrario

Sra. AGUARON GARCIA, Maria Jesús

Sra. APARICIO CASALS, Maria Rosa

Sra BURJALES MARTÍ, Maria Dolors

Sra. CID BUERA, Maria Dolores

Sra. FERRATER CUBELLS, Maria

Dra. FERRÉ GRAU, Carme

Sra. JIMÉNEZ HERRERA, Maria Francisca

Sra. MARTORELL POVEDA, Maria Antonia

Dra. MONTES MUÑOZ, Maria Jesús

Sra. NOGUÉS DOMINGO, Maria Carmen

Sra. RICOMÀ MUNTANÉ, Maria del Roser

Sra. RODERO SÁNCHEZ, Virtudes

Sra. TIÓ MOLIST, Carme

Sra. VIVES RELATS ,Carme

PROFESSORAT

CAMPUS TORTOSA

Sra. ALBACAR RIOBÓO, Nuria Maria

Sra. BONFILL ACCENSI, Encarna

Sra. GARCIA MARTÍNEZ, Montserrat

Sra. GONZÁLEZ GARCIA, Elena

Sra. LLEIXA FORTUÑO, Maria del Mar

Sra. MALDONADO SIMÓ, Maria Lluïsa

Sra. MATEU GIL, Maria Luisa

Sra. NIETO DE LA FUENTE, Maria del Carmen

Sra. PANISELLO CHAVARRRIA, Maria Luisa

Sra. QUEROL VIDAL, Maria Paz

Sra. ROMAGUERA GENIS, Sara de Fátima

Sra. SÁEZ VAY, Florència

PROFESSORAT ASSOCIAT CAMPUS TARRAGONA

Sra. ABELLÓ RILEY, Elena

Sra. BOQUÉ CAVALLÉ, Montserrat

PROFESSORAT ASSOCIAT CAMPUS TORTOSA

Sra. BERENGUER POBLET, Marta

PAS

Sra. BLANCO SEGURA, M. Antònia

Sra. DURAN SÁNCHEZ, Rosa Maria

Sra. LÓPEZ JORDÀ, Maria Josepa

Sr. LLOBREGAT LLAURADÓ, Josep Maria

Sra. MARSAL GUARDIOLA, Delian

Sra. MONTCUSÍ PUIG, Carme

Comissió de Centre (pla d'estudis títol Grau)

Professorat:

Sra. Carme Vives

Professorat:

Sra. Dolors Cid

Sra. Rosa Aparicio

Sra. Mar Lleixa

Sra. Virtudes Rodero

Sra. M. Lluïsa Panisello

Sra. Carmen Nieto

Sra. Roser Ricomà

Sra. Florencia Sáez

PAS:

Sra. Delian Marsal

Dra. Carme Ferré

Alumnes:

Sr. Gerard Mora

Dra. M. Jesús Montes

Sra. Raquel Galán

Sra. Sagrario Acebedo

Vacant

Sra. Núria Albacar

Comissió Econòmica:

Professorat:

Sra. Dolors Burjalés

Professorat:

Sra. Sara Romaguera

Sra. Carme Ferré

Sra. Carmen Vives

Sra. Maria F. Jiménez

Sra. Carme Tió

Sra. M. Jesús Montes

PAS:

Sra. Delian Marsal

Sra. Carme Nogués

Alumnes:

Sra. Raquel Galan

Sra. Florencia Sáez

Comissió Relacions Exteriors:

Professorat:

Sra. Elena Abelló Riley

Professorat

Sra. Virtudes Rodero

Sra. Encarna Bonfill

Sra. Carme Vives

Sra. Elena González

Alumnes:

Sra. Montserrat López

Sra. Maria Luisa Mateu

Sra. Rosa Güell

Sra. Roser Ricomà

Sra. Irene Turrión

Comissió d’Infrastructures:

Professorat:

Sra. Sagrario Acebedo

Professorat

Sra. Carme Vives

Sra. Carme Ferré

PAS:

Sr. Josep M. Llobregat

Sra. Mª Jesús Montes

Sra. Carme Montcusí

Sra. Carme Nogués

Sra. Delian Marsal

Sra. Roser Ricomà

Alumnes:

Sra. Laura Anguera

Sra. Virtudes Rodero

Comissió de Política Lingüística:

Professorat:

Sra. Rosa Aparicio

PAS:

Sra. Delian Marsal

Sra. Maria Ferrater

Alumnes:

Sra. Anna Llauradó

Sra. M. Lluïsa Maldonado

Comissió de Biblioteca:

Professorat:

Sra. Dolors Burjalés

Professorat:

Sra. Carme Vives

Sra. Dolors Cid

PAS:

Sra. Carme Montcusí

Sra. Maria F. Jiménez

Alumnes:

Sra. Rosa Güell

Sra. M. Antònia Martorell

Sra. Anna Llauradó

Sra. M. Jesús Montes

Comissió de Qualitat:

Professorat:

Sra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Sra. M. Paz Querol

Sra. Núria Albacar

Sra. Roser Ricomà

Sra. Dolors Cid

Sra. Sara Romaguera

Sra. Maria Ferrater

Sra. Virtudes Rodero

Sra. Carme Ferré

Sra. Carme Vives

Sra. Mar Lleixà

PAS:

Sra. M. Antònia Blanco

Sra. Mª Jesús Montes

Sra. Delian Marsal

Sra. Carmen Nieto

Alumnes:

Sra. M. Teresa Hospital

Sra. Carme Nogués

Sr. Gerard Mora

Sra. M. Lluïsa Panisello

Sra. Maria Ventura

Comissió de la URV Solidària:

Professorat:

Sra. Dolors Cid

Professorat:

Sra. M. Lluïsa Panisello

Sra. Maria Ferrater

Sra. Carme Vives

Sra Montserrat García

Alumnes:

Sra. Montserrat López

Sra. Elena González

Sr. Gerard Mora

Sra. M. Luisa Mateu

Sra. Asunción Sancho

Sra. M. Antonia Martorell

Sra. Irene Turrión

Sra. Carmen Nieto

Comissió de Tutories:

Professorat:

Sra. M. Jesús Aguarón

Professorat:

Sra. Florencia Sáez

Sra. Núria Albacar

Sra. Carme Nogués

Sra. Rosa Aparicio

Sra. M. Paz Querol

Sra Montserrat García

Sra. Virtudes Rodero

Sra. Maria F. Jiménez

Sra. Carme Vives

Sra. Mar Lleixà

Alumnes:

Sra. M. Teresa Hospital

Sra. Antonia Martorell

Sra. Irene Miró

Sra. Carmen Nieto

Sr. Gerard Mora

DEPARTAMENT D’INFERMERIA

És la unitat bàsica encarregada d’organitzar i desenvolupar la recerca i programar i impartir la docència en l’ensenyament propi de la seva àrea de coneixement.

Òrgans unipersonals

Directora : Maria Jesús Montes Muñoz
Secretària : Maria F. Jiménez Herrera

a) Consell de Departament

És encarregada>

Òrgans unipersonals

Directora: Maria Jesús Montes Muñoz

Secretària: Maria Jiménez Herrera

a) Consell de Departament

Format per professors, alumnes i PAS. És l'òrgan col·legiat encarregat de donar a conèixer i aprovar els plans de docència de grau i postgrau i recerca dels seus membres. El Consell de Departament crearà i aprovarà les comissions que consideri oportunes.

Els alumnes representants són:

Infermeria Campus Centre

Sra. Laura Anguera Peris

Sra. Maria Teresa Hospital Caparrós

Infermeria Campus Terres de l’Ebre

Sra. Montserrat López Quílez

MÀSTER, POSTGRAUS I ALTRES

Sra. Mónica Gutiérrez Gonzalo

Sra. Maria Asunción Sancho Pons

Són funcions dels departaments i competències dels consells de departaments: