2013_14
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Servicio de Biblioteca

CRAI

El CRAI (Centre de Recursosper a l'Aprenentatge i la Investigació) és un entorn dinàmic amb tots els serveisuniversitaris de suport a l'aprenentatge, la docència i la recerca relacionatsamb la informació i les TIC.

Els usuaris són estudiants,docents i personal d'administració i serveis de la URV.

Els seus fons bibliogràfics irecursos estan especialitzats en les matèries dels ensenyaments ques'imparteixen en les Facultats del Campus Catalunya: Lletres, CiènciesJurídiques i Infermeria.

Horari:

En període ordinari: de dilluns adivendres: de 8h. a 21h. i dissabtes: de 9h. a 21h.

En altres períodes consulteul’enllaç: http://www.urv.cat/crai/centres-i-horaris/#crai-horaris-generals

Serveis:

-Atenció i informació presencial, telefònica i virtual.

-Informació bibliogràfica

- Accés al fons de llibres,revistes i material audiovisual.

- Fons de reserva i fonsbibliogràfics especialitzats.

- Consulta de catàlegs bibliogràfics

- Accés a recursos electrònics

- Préstec de documents:préstec domiciliari, intercampus, PUC Préstec consorciat, i Préstecinterbibliotecari i obtenció de documents d'altres biblioteques de fora de la URV.

- Préstec d'equipaments:ordinadorsportàtils, lectors de llibres electrònics, i material multimèdia.

- Espais de silenci i estudi,de treball individual i en grup.

- Suport a la formació iactivitats per a l’adquisició de competències informacionals, informàtiques ilingüístiques.

- Suport a l’investigador: enla visibilitat de la producció científica, utilitats i eines per la recerca.

- Autoservei de fotocòpies iimpressió.

- Lectors i reproductors endiversos suports.

- Videoconferència i TVsatèl·lit.

- Connexió a Internet i xarxaoberta (Wifi).

- Connexió als recursos-e desde fora de la URV.

- Aula d'informàtica: amb 100ordinadors de lliure disposició.

- Factoria: assessoramenttècnic i suport tecnològic per millorar els treballs acadèmics.

- Espai d'aprenentatge dellengües: suport per a la millora de l'anglès, el català i el castellà.

- Punt d’Atenció a l’usuari:tot la informació que necessites saber de la URV

Professionals al teu servei:

Bibliotecaris especialitzats,professionals de la informació, tècnics multimèdia i tècnics lingüístics.

Per a més informació:

Consulteu la web: http://www.urv.cat/crai

Truqueu-nos al telèfon 977559 524

Adreceu-nos un missatge através de Pregunt@ : http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/