2015_16
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Servicio de Biblioteca

El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) és un entorn dinàmic amb tots els serveis universitaris de suport a l'aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

 

Els usuaris són estudiants, docents i personal d'administració i serveis de la URV.

 

Els seus fons bibliogràfics i recursos informacionals estan especialitzats en les matèries dels ensenyaments que s'imparteixen en les Facultats del Campus Catalunya: Lletres, Ciències Jurídiques i Infermeria.

 

Horari:

En període ordinari: de dilluns a divendres: de 8h a 21h i dissabtes: de 9h a 21h.

 

En altres períodes consulteu l’enllaç:

http://www.urv.cat/crai/horari_crai_ccatalunya.html

 

Serveis:

Professionals al teu servei:

Bibliotecaris especialitzats, professionals de la informació, tècnics multimèdia i tècnics lingüístics. 

Per a més informació:

 

Consulteu la web: http://www.urv.cat/crai

Truqueu-nos al telèfon 977 559 524

Adreceu-nos un missatge a través de Pregunt@http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/

Seguiu-nos a @craiURV