2017_18
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Servicio de Biblioteca

El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) és un entorn dinàmic amb tots els serveis universitaris de suport a l'aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) pera l’aprenentatge i el coneixement (TAC).

Els usuaris són estudiants, docents i personal d’administració i serveis de la URV.

Els seus fons bibliogràfics i recursos informacionals estan especialitzats en les matèries dels ensenyaments que s'imparteixen en les Facultats de cada campus.

· Campus Catalunya: Lletres, Ciències Jurídiques i Infermeria.

· Campus Terres de l’Ebre: ADE, Educació Infantil i Primària i Infermeria.

· Seu Baix Penedès: Educació Infantil i Primària i Infermeria.

Serveis:

· Atenció i informació presencial, telefònica i virtual

· Informació bibliogràfica

· Accés al fons de llibres, revistes i material audiovisual

· Fons de reserva i fons bibliogràfics especialitzats

· Consulta de catàlegs bibliogràfics

· Accés a recursos d’informació electrònics

· Préstec de documents: préstec domiciliari, intercampus, PUC Préstec consorciat i Préstec interbibliotecari i obtenció de documents d'altres biblioteques de fora de laURV

· Préstec d'equipaments: ordinadors portàtils, lectors de llibres electrònics i material multimèdia

· Espais de silenci i estudi, de treball individual i en grup

· Suport a la formació i activitats per a l’adquisició de competències informacionals, informàtiques i lingüístiques

· Suport a l’investigador en la visibilitat de la producció científica, utilitats i eines per la recerca

· Suport als estudiants en l’elaboració dels seus treballs de grau: cerca d’informació especialitzada i elaboració de bibliografies

· Autoservei de fotocòpies i impressió

· Lectors i reproductors en diversos suports

· Videoconferència i TV satèl·lit

· Connexió a Internet i xarxa oberta (Wifi)

· Connexió als recursos-e des de fora de la URV

· Aula d'informàtica: amb 100 ordinadors de lliure disposició al CRAI Catalunya, 24 al CRAI Terres de l’Ebre i XX a la Seu Baix Penedès

· Factoria: assessorament tècnic i suport tecnològic per millorar els treballs acadèmics

· Espai d'aprenentatge de llengües: suport per a la millora de l'anglès, el català i el castellà

· Punt d’Atenció a l’usuari: tota la informació que necessites saber de la URV

Professionals al teu servei:

Bibliotecaris especialitzats,professionals de la informació, tècnics multimèdia i tècnics lingüístics.

Horari:

En període ordinari:

· Campus Catalunya: de dilluns a divendres: de 8h a 21h i dissabtes: de 9h a 21h.

· Campus Terres de l’Ebre: de dilluns a divendres: de 8h a21h.

· Seu Baix Penedès: de dilluns a dijous, de 9 a 19h i divendres de 9 a 15h

En altres períodes consulteu l’enllaç:http://www.urv.cat/crai/centres-i-horaris/#crai-horaris-generals

Per a més informació:

Consulteu la web:http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/

Adreceu-nos un missatge a través dePregunt@:http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/pregunta/

Seguiu-nos a twitter: @craiURV

Telèfon:

· Campus Catalunya: 977 55 95 24

· Campus Terres de l’Ebre: 977 46 40 50

· Seu Baix Penedès: 977 68 49 53

Correu-e:

· Campus Catalunya: crai.catalunya@urv.cat

· Campus Terres de l’Ebre: crai.cte@urv.cat

· Seu Baix Penedès: crai.pendes@urv.cat