2006_07
Educational guide 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 
 

Study programmes

1st Cycle
Infermeria (2002)
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )Computer room

CAMPUS CENTRE

Disposem d'una aula d'informàtica per als alumnes equipada amb 12 ordinadors.

Les opinions i comentaris orientats a la millora del funcionament i de l’equipament informàtic de l’Escola podran adreçar-se al becari d’informàtica. Les avaries que es detectin a les aules es poden notificar de la mateixa manera. Aquestes notificacions també es poden canalitzar a través del BACU (becari d’atenció a la comunitat universitària) del centre.

Les aules d’informàtica estan destinades als alumnes i que, per tant, han de ser ells mateixos els encarregats de notificar els desperfectes i/o les avaries que hi puguin haver, i de vigilar l’ús adequat de les instal·lacions.

Horaris
L’horari es revisarà cada curs acadèmic i es penjarà a l’aula.


CAMPUS TERRES DE L'EBRE

Disposem de 3 aules d'informàtica de lliure accés per als alumnes, 2 a l’Edifici Betània, equipades amb un total de 36 ordinadors, i 1 a l’edifici de la Direcció del Campus, amb 10 ordinadors.

Les opinions i comentaris orientats a la millora del funcionament i de l’equipament informàtic de l’Escola podran adreçar-se al becari d’informàtica. Les avaries que es detectin a les aules es poden notificar de la mateixa manera. Aquestes notificacions també es poden canalitzar a través del BACU (becari d’atenció a la comunitat universitària) del centre.


Les aules d’informàtica estan destinades als alumnes i que, per tant, han de ser ells mateixos els encarregats de notificar els desperfectes i/o les avaries que hi puguin haver, i de vigilar l’ús adequat de les instal·lacions.


Horaris
Edifici Betània: de dilluns a dijous 09:00h. a 21:00h. i divendres de 09:00h a 15:00h.
Direcció de Campus: de dilluns a divendres 09:30 a 13:30 i dimarts i dijous de 16:00 a 17:30h.